Go to Top

Kakšna je pot do lastnega podjetja? Postopek registracije d.o.o. bo izgledal nekako takole…

Se morda pripravljate na odprtje družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.)? Potem je najbolje, da si preberete, kako poteka postopek registracije d.o.o. na naši VEM točki! Pri nas je popolnoma brezplačen!

Informativni izračun plače

Načrtovan, planiran, voden postopek registracije d.o.o. – z vsako piko na »i«!

Vsi smo z mislimi še v naših poletnih doživetjih, a čas je tudi za to, da posežete po svojem delu v polni meri. Vsakršen podvig mora seveda biti skrbno načrtovan, planiran, koordiniran z Vašimi partnerji in najpomembnejše – cenovno sprejemljiv ali morda celo ugoden!

Naše podjetje, Data d.o.o., je na trgu prisotno že skoraj 30 let in je pomagalo pri postopku registracije že več tisoč podjetij. Postopek registracije vodimo tako za družbe z omejeno odgovornostjo kot tudi samostojne podjetnike (s.p.).

Pri nas Vam lahko nudimo brezplačen postopek registracije podjetja in vodenje skozi proceduro registracije s strani našega izkušenega referenta. Da pa ne bo zmede ali nepotrebnih komplikacij pa naredimo kratek smerokaz po registraciji d.o.o..

Postopek registracije d.o.o. zahteva termin na naši »brezplačni« VEM točki!

Pri nas je postopek registracije d.o.o. in tudi kasnejših morebitnih dopolnjevanj registriranega podjetja z npr. doregistracijo novimi dejavnosti, novim naslovom ipd., vedno brezplačen! Potrebno pa si je predhodno rezervirati termin pri našem referentu, na tel. »01 600 1530«. Ob dogovorjenem terminu boste dobili referenta. Ta bo Vas in Vaše partnerje vodil čez postopek registracije d.o.o. in odgovoril na vaša vprašanja in skrbi glede izpeljave vpisa v register.

Pravni nasvet

Postopek registracije d.o.o. potrebuje prisotnost družbenikov, direktorjev in prokuristov…

Na registracijo morajo priti vsi družbeniki in najmanj en direktor. V primeru kasnejšega dodajanja družbenikov boste namreč morali postopek spremembe družbenikov podjetja, opraviti pri notarju. Zastopnike-direktorje podjetja pa lahko še po ustanovitvi podjetja brezplačno dodajate in spreminjate pri nas.

Za registracijo podjetja na želenem naslovu je najbolje, da pripeljete tudi lastnika objekta, kjer bo sedež novo ustanovljenega podjetja. Ta pri nas podpiše izjavo lastnika objekta in mi jo lahko zanj brezplačno tudi overimo. V primeru, da je podjetje lastnik naslova, potem mora podjetje zastopati direktor. Poznate funkcije prokurista?

Postopek registracije d.o.o. zahteva pravočasen izbor računovodskih storitev… z odlično ponudbo se ponašamo tudi mi!

Tudi ponudbo računovodskih storitev in podpornih davčnih ali pravnih svetovanj lahko najdete pri nas – vse na enem mestu! Povprašajte našega strokovnjaka o paketnih ponudbah – lahko z vključenim mesečnim pravnim ali davčnem svetovanjem. Vabljeni na oseben obisk v času naših uradnih ur!

Postopek registracije d.o.o. vključuje navedbo o prihodkih in stroških za FURS!

Polna vloga za registracijo vključuje tudi navedbo izbranega načina vodenja knjig in predvidenih prihodkov ter stroškov, kot jih predvidevate do konca koledarskega leta. Izbor vodenja knjig je pomemben za določitev načina, kako se bo ugotavljal dobiček. Tako lahko izbirate med določitvijo stroškov kot normiranec ali pa po dejanskih stroških.

Vas skrbi postopek registracije d.o.o. ali s.p.? Pri nas je ustanovitev podjetja enostavna - rezervirajte si termin na 01 600 1530

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Določitev predvidenih prihodkov in stroškov je pomembno za določitev mesečne ali tro-mesečne akontacije davka na dobiček – torej deleža davka na dobiček, ki ga boste plačevali v naprej. Poravnava med preplačanim ali premalo plačanim davkom na dobiček se izvede z oddajo zaključne bilance oz. davčnega obračuna v primeru normiranca. Ta poročila se oddajo do 31.3. v naslednjem letu. Na osnovi teh poročil se doplača ali dobi vrnjena razlika davka na dobiček.

Postopek registracije d.o.o. in nabor dejavnosti…

Pri postopku boste morali navesti tudi predvidene dejavnosti, za katere boste kot podjetje izstavljali račune. Izstavljanje računov za dejavnosti, katere nimate registrirane pri podjetju, pomeni da ste v prekršku. Dejavnosti lahko kadarkoli dodate ali odstranite na naši VEM točki – brezplačno. V začetku si je smiselno pripraviti seznam del in dejavnosti, ki jih boste opravljali. Referent Vam bo med postopkom svetoval in umestil ta dela v dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2008) in jih dopisal v akt o ustanovitvi. Dodaja se le dejavnosti za katere veste, da jih boste opravljali, saj je za določene dejavnosti potrebno izpolnjevati pogoje ali pa te zahtevajo kakšna dovoljenja, morebiti obrtno dovoljenje. V primeru ne-izpolnjevanja pogojev in izdajanja računov ste v prekršku.

Postopek registracije d.o.o. na naši VEM točki – šele za tem banka!

Otvoritev začasnega poslovnega računa in polog kapitala se lahko opravi šele z izdanimi dokumenti, ki jih pridobite na naši VEM točki. Polog mora biti izvršen s strani ustanoviteljev in posamično v tolikšnih zneskih, kot so ustanovitelji zastopani v deležih družbe. Minimalna višina ustanovitvenega kapitala je 7.500 EUR in ta mora biti v denarju položen ali nakazan na začasni bančni račun. V nasprotnem primeru, torej ustanovitev s stvarnimi vložki, se postopek lahko vrši le pri notarju. Zahteva pa se za takšen način ustanovitve še plačilo notarskih uslug in plačilo cenilcev. Ustanovitev na naši VEM točki je tudi predvidoma hitrejša!

Izbor prave banke lahko naredite tudi po vpisu v register, saj lahko po odpiranju banke začasni poslovni račun s položenim kapitalom prestavite na drugo banko. V kolikor oklevate pri izboru banke, kar povprašajte referenta ob registraciji za priporočilo.

>>> Naročite se na naše e-novice, da ne boste zamudili pomembnih novosti s področja podjetništva.

Nazadnje postopek registracije d.o.o. vključuje oddajo vloge na sodišče!

Dokumenti, kot so potrdilo o pologu kapitala in morebitno kasneje dostavljeno izjavo lastnika objekta morate dostaviti najkasneje v 14-ih dneh od pričetka postopka. V nasprotnem primeru vloga zastara ali se izbriše. V primeru izbrisa je postopek potrebno začeti ponovno od začetka.

Dopolnjevanje vloge je možno izvesti šele po vpisu podjetja v poslovni register in je v primeru ustanovitve pri nas možno izvesti tudi brezplačno. Spremembe elementov ustanovitvenega akta bodo vedno morali izvajati družbeniki, med tem ko spremembe poslovnega naslova izvajajo zastopniki podjetja. Tako morajo za spremembo dejavnosti, spremembo sedeža, dolgega ali kratkega imena firme vedno obiskati našo VEM točko družbeniki v podjetja.

Postopek registracije d.o.o. se zaključi z…

Ko sodišče odredi vpis d.o.o. v register podjetij, kar se v praksi zgodi že med 2 do 7 dni od oddane popolne vloge, sodišče pošlje potrdilo o vpisu v register fizično preko pošte na vnaprej dogovorjen naslov.

S tem potrdilom družbeniki spremenijo začasen poslovni račun v stalnega, pooblastijo izbrane zastopnike za poslovanje z računom in pričnejo s poslovanjem.

V tej točki se navadno finalizirajo tudi posli v zvezi z izbiro računovodstva. Prično se postopki zaposlovanja posameznikov, prijava le-teh v prispevke in izdajanje računov. Tudi vse to lahko urejate pri nas, na naši VEM točki.

Zakaj postopek registracije d.o.o. izvesti pri nas?

Postopek registracije d.o.o. je pri nas kar se da skrajšan in avtomatiziran. Pri nas je tudi olajšano kasnejše spreminjanje osnovnih podatkov in dejavnosti podjetja, možno dodajanje zastopnikov ali njihovo odstranjevanje. Brezplačno in enostavno. Stranke naših računovodskih storitev lahko koristijo tudi ugodnosti pri svetovanjih v zvezi z delom tujcev, pravnih svetovanj, ustanavljanjem podjetij s strani tujcev in posvetov pri naših davčnih svetovalcih.

Postopek registracije d.o.o. v primeru zaposlovanja tujcev…

Prijave zaposlenih v zavarovanje urejajo zastopniki podjetja ali njihovi pooblaščenci na naši VEM točki. Pri postopku prijave zaposlenega se na VEM točki izpolni M1 obrazec in priloži pogodba o zaposlitvi. V primeru, da je zaposleni tujec, se kot priloga M1 obrazcu zahteva tudi kopija kartice enotnega delovnega dovoljenja in informativnega lista.

V kolikor zaposlujete tujca, Vam je za pridobitev dovoljenja za delo in prebivanje na razpolago storitev našega oddelka za zaposlovanje tujcev oz. ustanavljanje podjetij s strani tujcev. Naši strokovnjaki za delo s tujci Vam lahko priskrbijo vso potrebno dokumentacijo za pridobitev omenjenih dovoljenj in svetujejo o najugodnejših postopkih.

Oklevate med tem ali bi registrirali s.p. ali bi izvedli postopek registracije d.o.o.?

Potrebujete davčni nasvet? Rezervirajte si termin na 01 600 1530 in zahtevajte ponudbo

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Naši davčni svetovalci so najprimernejši za dokončno odločitev, katera oblika je za Vas najbolj davčno ugodna in kaj vse je potrebno urediti. Svetovalec lahko na podlagi predvidenih prihodkov, predvidenih, s poslovanjem povezanih stroškov, dejavnostjo in potekom poslovanja ugotovi, katera vrsta knjigovodstva je najboljša.

Strogo davčno gledano je d.o.o. pri upoštevanju dejanskih stroškov obdavčen s fiksnim odstotkom -19 % davka na dobiček. Pri normiranem ugotavljanju stroškov je obdavčitev 4 % od prihodkov, vendar obstajajo omejitve –tako glede odstotka davka na dobiček, kot tudi maksimalnega možnega prihodka v takšnem podjetju. Pri izboru normiranega načina vodenja stroškov povprašajte davčnega svetovalca tudi o morebitnih posledicah upoštevanja povezanih oseb.

Pridobitev DDV številke in postopek registracije d.o.o.

Vstop v DDV sistem, oz. sistema »davka na dodano vrednost«, je tudi nekaj, za kar se je dobro vnaprej posvetovati pri našem davčnem svetovalcu. Vlogo za dodelitev DDV številke lahko podjetje odda po vpisu podjetja v poslovni register. Postopek pridobitve DDV številke traja tudi do tri tedne, od oddaje popolne vloge.

Vstop v DDV zahteva priložitev dokazil za upravičeno dodelitev DDV številke. Kaj je potrebno priložiti – bodisi pogodbe s poslovnimi partnerji, dokazila o nabavi ali kaj podobnega, to Vam bo pojasnila Vaša računovodkinja.

Prostovoljni vstop omejuje možnosti za izstop iz DDV sistema. Tako je zahtevano da se v primeru prostovoljnega vstopa v sistemu DDV ostane še 5 let. Več o izstopu podjetja si lahko preberete v našem članku »Izstop iz DDV, ko promet upade«.

Vstop v sistem DDV je zahtevan v primeru predvidenem doseganju prihodkov 50.000 evrov v 12ih mesecih. Tudi v tem primeru se mora oddati vloga. Vstop v DDV sistem zahteva tudi mesečno ali kvartalno poročanje FURS-u. Za to je nujno potrebno imeti primerno usposobljeno računovodkinjo, to je lahko za Vas tudi naše podjetje Data d.o.o..

Informativni izračun plače

Imate vaši situaciji specifična vprašanja? Zastavite vprašanje našemu referentu preko spletne pošte!

Vsako registrirano podjetje pri nas, se je ponašalo z neko posebnostjo. To je lahko drugačen poslovni model, drugačna dejavnost ali s poseben pristop k stvari. Naši strokovnjaki so vsakemu od teh pomagali z njihovimi odgovori na vprašanja in prilagoditev postopka registracije njim.

V kolikor Vas zanima kaj ali imate takšno vprašanje nam ga posredujte na data@data.si. Skušali Vam ga bomo čim bolj popolno in čim hitreje odgovoriti.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja