Go to Top

Poročanje v letošnjem poletju – tudi to ne bo mirovalo!

Poročanje tudi poleti 2022 ne preneha

Poročanje zunanjim inštitucijam tudi v poletnih mesecih ne preneha. Obveznost podjetij in podjetnikov v času dopustov žal ne miruje. Kot preostale mesece, morajo še vedno oddajati, skladno z zakonskim aktom ali pod-aktom, predpisana poročila. Ker si želimo, da se na dopustniške dni pravočasno pripravite, smo v nadaljevanju pripravili koledar za plačila in poročanje v poletnih mesecih, julij ter avgust 2022. Za vas imamo v podjetju Data tudi odlične računovodske strokovnjake, ki vam lahko pomagajo razrešiti vse vaše administrativne probleme. Za termin plačljivega davčnega svetovanja lahko pokličete na 01/600-1530 ali nam pišete na data@data.si.

Ustanovite d.o.o. ali s.p. na Dati! Pokličite na 01/600-1530!

Koledar obveznosti za poročanje JULIJ 2022

DATUM POROČANJE/DOGODEK
11.07. ·         Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za junij 2022

·         Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za junij 2022

·         Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za junij 2022)

15.07. ·         Intrastat – poročanje statistiki blagovne menjave med državami članicami EU za junij 2022
15.07. ·         poročanje v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjene v mesecu junij 2022

·         oddaja podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu junij 2022

15.07. ·         obračun in plačilo (v 5ih dneh) prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost za junij 2022

·         obračun in plačilo (v 5ih dneh) plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic za junij 2022

·         obračun in plačilo prispevkov (v 5ih dneh) za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače za junij 2022

·         obračun in plačilo požarne takse za junij 2022

20.07. ·         (oziroma na dan izplačila dohodkov) – poročanje o plačah in drugih dohodkih iz delovnega razmerja (obrazec REK-1 in i–REK); plačilo prispevkov v 5ih dneh

·         obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za junij 2022

14.07.-21.07. ·         obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu (AJPES)
20.07. ·         rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za junij 2022

·         poročanje o obračunu DDV; obrazec DDV-O za junij 2022 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za junij 2022 (op. plačilo DDV je 30.07.)

·         obrazec DVP – Poročanje o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za junij 2022

·         obrazec SN11-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za junij 2022

·         obrazec SN22-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za junij 2022

·         obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za junij 2022

·         obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za junij 2022

20.07. ·         Plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil za junij 2022

·         Plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov za junij 2022

·         Plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin za junij 2022

29.07. ·         poročanje o DDV Obračun DDV-O za junij 2022

·         obrazec PD–O Poročanje o dobavah (76.a člen) za junij 2022

·         obračun davka na finančne storitve za junij 2022

31.07. ·         obrazec 1A – Izplačilo akontacij plač za mesec junij 2022– Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači

·         obrazec 1-ZAP/M – Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za junij 2022

·         obrazec SKV – Poročanje o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za junij 2022

·         oddaja Obračuna davka na motorna vozila za junij 2022

 

Informativni izračun plače

računovodsko svetovanje

Postanite stranka našega računovodskega servisa!

Koledar obveznosti za poročanje AVGUST 2022

 

DATUM POROČANJE/DOGODEK
10.08. ·         Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za julij 2022

·         Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za julij 2022

·         Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za julij 2022)

12.08. ·         Intrastat – poročanje statistiki blagovne menjave med državami članicami EU za julij 2022
16.08. ·         poročanje v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjene v mesecu julij 2022

·         oddaja podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu julij 2022

16.08. ·         obračun in plačilo (v 5ih dneh) prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost za julij 2022

·         obračun in plačilo (v 5ih dneh) pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic za julij 2022

·         obračun in plačilo (v 5ih dneh) prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače za julij 2022

·         obračun in plačilo požarne takse za julij 2022

18.08. ·         (oziroma na dan izplačila dohodkov) – poročanje o plačah in drugih dohodkih iz delovnega razmerja (obrazec REK-1 in i–REK); plačilo prispevkov  v 5ih dneh

·         obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za julij 2022

11.08.-18.08. ·         obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu (AJPES)
19.08. ·         rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za julij 2022

·         poročanje o obračunu DDV; obrazec DDV-O za junij 2022 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za julij 2022 (op. plačilo DDV je 31.08.2022)

22.08. ·         obrazec DVP – Poročanje o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za julij 2022

·         obrazec SN11-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za julij 2022

·         obrazec SN22-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za julij 2022

·         obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za julij 2022

·         obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za julij 2022

25.08. ·         Plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil za julij 2022

·         Plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov za julij 2022

·         Plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin za junij 2022, julij 2022

31.08. ·         obrazec 1A – Izplačilo akontacij plač za mesec julij 2022 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači

·         obrazec 1-ZAP/M – Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za julij 2022

·         poročanje o DDV Obračun DDV-O za julij 2022

·         obrazec PD–O Poročanje o dobavah (76.a člen) za julij 2022

·         obrazec SKV – Poročanje o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za julij 2022

·         obračun davka na finančne storitve za julij 2022

·         oddaja Obračuna davka na motorna vozila za julij 2022

·         oddaja letnih poročil za gospodarske družbe, zavezane k reviziji in konsolidirano letno poročilo

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja