Go to Top

Intrastat poročanje: katera podjetja so zavezana k poročanju?

Intrastat poročanje je obveznost podjetnikov, s katero se srečujejo tista podjetja, ki obratujejo kot s.p. ali d.o.o. Kdaj ste zavezani k poročanju na Statistični urad Republike Slovenije (SURS) ali Finančno upravo Republike Slovenije (FURS)? Kaj to poročanje zajema?

Informativni izračun plače

Najlažje vam je, če svoje računovodske zahteve in zahteve po poročanju državi prepustite zanesljivemu računovodskemu partnerju – DATA, d.o.o.! Napihnjena birokracija in zakonodaja ter komplicirani interventni zakoni so marsikateremu lastniku podjetja zagrenili vodenje posla. Veliko lažje je podjetnikom, ki so si izbrali partnerja – tako za vodenje dnevnih računovodskih obveznosti, kot tudi pri pridobivanju aktualnih informacij. Zato zaupajte vaše vodenje knjig, pridobivanje računovodskih, davčnih in pravnih informacij enemu samemu viru – DATA d.o.o.! Pišite nam na [email protected] z opisom vaših potreb in poslali vam bomo prilagojeno ponudbo!

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Intrastat poročanje kadar gre za blagovno menjavo med državami članicami Evropske unije (EU)!

Potrebujete pravni nasvet? Pošljite povpraševanje!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Od leta 1993 je potrebno izvajati intrastat poročanje, pri čemer se poroča o blagovni menjavi med državami EU. Intrastat podatki predstavljajo nepogrešljiv vir informacij za države in so eden od kazalnikov gospodarske uspešnosti države. Uporabljajo se v podporo nacionalnih in EU gospodarskih politik.

Komu ste zavezati poročati za intrastat poročanje?

Intrastat poročanje se izvaja pod okriljem Fursa in Sursa. Intrastat poročanje se izvaja najmanj enkrat letno, a je obveznost poročanja za posamezno podjetje določena individualno. Frekvenca poročanja se določi na podlagi podatkov o vrednosti odprem in prejemov blaga za posamičen subjekt v preteklem letu – tako na podlagi poročanja subjekta Sursu ter DDV-O obračuna.

Kdaj je poslovni subjekt vključen v intrastat poročanje?

Poslovni subjekt je vključen v intrastat poročanje kadar hkrati:

  • trguje s podjetji ali posamezniki iz drugih držav EU in
  • kadar je skupna vrednost odprem in prejemov blaga iz drugih držav članic EU v preteklem letu presegel vključitveni prag

Minimalna plača 2021 bo višja: koliko po novem znaša?

Nov vključitveni prag za intrastat poročanje v letu 2021!

Vključitveni prag v letu 2021 je 140.000 evrov prejema oziroma 200.000 evrov odpreme blaga.

Posebni prag podjetje doseže, kadar prejemi dosežejo 4 milijone evrov, odprema pa 9 milijone evrov vrednosti letno. Kadar je presežen posebni prag, mora podjetje, poleg drugega poročanja, poročati tudi podatke o pogojih dobave (vključno z lego kraja), o vrsti transporta in statistični vrednosti.

Obveznost do poročanja lahko nastane tudi med letom.

Pravni nasvet

Novosti za intrastat poročanje v letu 2021

S 1. januarjem 2021 so prišle v veljavo nekatere novosti, ki se predvsem dotikajo posledic Brexita.

PODJETNIŠKA IZOBRAŽEVANJA NA DATI

  • Znotraj poročanja se je prenehala uporabljati šifra GB, kar pomeni, da je pri uvozu in izvozu blaga iz Združenega kraljestva (brez Severne Irske) potrebno vložiti carinsko deklaracijo in se ne sme več vključevati v intrastat poročila.
  • Za Severno Irsko pa se uporablja nova šifra dejavnosti »XI« in blagovna menjava s to državo se vključuje v poročanje. Oznaka »XU« velja za blago po poreklu iz Združenega kraljestva brez Irske. Znižal se je tudi vključitveni prag za poročanje pri odpremi blaga, ki po novem znaša 200.000 evrov.
  • V referenčnem letu 2022 bo za intrastat poročanje pri obrazcu postali dve novi polji za državo porekla in ID partnerja. Te polji sta že sedaj na voljo v informativno uporabo.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na [email protected].

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja