Go to Top

Plačilna lista – katere podatke vsebuje? Jo znate »prebrati«?

Plačilna lista je dokument, ki ga mora delodajalec delavcu izročiti v pisni obliki. Katere podatke mora vsebovati plačilna lista? Do kdaj jo mora delodajalec izdati? Kako je sestavljena?

Registracija s.p. je hitra in enostavna na DATA točki!

Do kdaj mora biti izplačana plača?

Preden pogledamo, katere podatke mora vsebovati plačilna lista, poglejmo, kaj o izplačilu plače pravi zakon. V Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) je določeno, da se plača, povračila stroškov in drugi prejemki delavca izplačujejo preko bančnega računa delavca. S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti je sicer lahko določen drugače način izplačevanja povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov delavca. Plača mora biti delavcu na razpolago na določen plačilni dan. Ta je določen s pogodbo o zaposlitvi. Plača se izplača za plačilno obdobje, ki ne sme biti daljše od enega meseca. V Sloveniji je najpogostejša praksa ta, da se plača izplačuje enkrat mesečno. To pomeni, da mora biti plača izplačana najpozneje do 18. v mesecu za pretekli mesec.

Opravite informativni izračun plače z našim kalkulatorjem!

Kaj mora vsebovati plačilna lista?

Do konca plačilnega dne mora delodajalec delavcu izdati pisni obračun (pogovorno plačilna lista). Ta mora vsebovati naslednje podatke:

Preberite še – Regres 2023, koliko znaša minimalni regres?

davčno svetovanje

Popoldanski s.p. lahko odprete ob redni zaposlitvi!

Znate prebrati plačilno listo?

Plačilna lista zna biti za marsikoga nerazumljiva. Običajno je plačilna lista razdeljena na tri dele. V prvem so nazivi vrst plačila, v drugem prispevki iz bruto (ki jih plača delavec) in v tretjem prispevki, ki jih plača delodajalec. Seveda plačilna lista vsebuje tudi zgoraj omenjene podatke o delavcu in podjetju, plačilni dan ipd. Nekateri izplačevalci pa oblikujejo izpis tako, da plačilna lista vsebuje tudi druge podatke, ki sicer niso predpisani, npr. preostali dnevi dopusta ipd.

 Kaj morate vedeti, če želite poslovati kot normiranec sp?

Plačilna lista – vrste plačila

Med vrstami plačila so (lahko) na primer redno delo, stimulacija, letni dopust, prazniki, dodatek za minulo delo ipd. Običajno je na začetku postavka za osnovno bruto plačo, ki je določena s pogodbo o zaposlitvi. Poglejmo na primeru – zaposleni ima v pogodbi o zaposlitvi določeno bruto plačo 1.300 evrov. Predpostavimo, da mu pripada še dodatek za minulo delo (5%). Koliko znaša njegova neto plača, koliko prevoz in prehrana in kolikšno je skupno izplačilo?

Naziv vrste plačila Ure Procent Bruto Neto
Redno delo 176 1.300* 923,59
Dodatek za minulo delo 5 % 65 36,28
Skupaj bruto 176 1.365 959,87
Neto izplačilo 176 959,87
Prehrana 175,12 (22 x 7,96)
Prevoz – neto 37
Skupaj dodatki 212,12
Za izplačilo 1.171,99

*pri izračunu je upoštevana mesečna splošna olajšava 416,67 evrov

 Preberite tudi – Kako odpreti sp? Kako se pripraviti ter kakšen je postopek?

Plačilna lista – prispevki iz bruto (plača delavec)

Plačilna lista zajema tudi prispevke iz bruto, ki bremenijo delavca (dejansko jih plača delodajalec). Poglejmo, kako so ti sestavljeni.

Prispevki iz bruto Osnova Stopnja (%) Za plačilo
Zdravstveno zavarovanje 1.365 6,36 86,81
Pokojninsko zavarovanje 1.365 15,50 211,58
Zaposlovanje 1.365 0,14 1,91
Starševsko varstvo 1.365 0,10 1,37
Skupaj prispevki, ki jih plača delavec 22,10 301,67

Poleg navedenih prispevkov, plačilna lista razkriva tudi podatek, kako se delavčeva bruto plača znižuje za akontacijo dohodnine, ki se izračuna v obravnavanem primeru:

Bruto plača 1.365 MINUS prispevki 301,67 MINUS splošna olajšava 416,67 = 646,67 eur (davčna osnova)

Davčna osnova 646,67 KRAT stopnja davka po dohodninski lestvici 16% = 103,47 eur (akontacija davka/dohodnine)

Minimalna plača v 2023, koliko znaša po novem?

Plačilna lista – prispevki na bruto (plača delodajalec)

Plačilna lista zajema tudi prispevke na bruto, ki bremenijo delodajalca, ki jih tudi plačuje.

Prispevki na bruto Osnova Stopnja (%) Za plačilo
Zdravstveno zavarovanje 1.365 6,56 89,54
Pokojninsko zavarovanje 1.365 8,85 120,80
Zaposlovanje 1.365 0,06 0,82
Starševsko varstvo 1.365 0,10 1,37
Poškodbe pri delu 1.365 0,53 7,23
Skupaj prispevki, ki jih plača delodajalec 16,10 219,76

Skupaj tako prispevki znesejo 521,43 evra. Ob tem je potrebno obračunati še dohodnino. To dobimo tako, da od bruto plače odštejemo 22,10 % prispevkov ter splošno olajšavo. Skupaj prispevki in dohodnina, dajatve, tako znašajo 624,88 evrov. Skupni strošek delodajalca pa je 1.796,87 evrov.

Imate glede plačilne liste oz. obračuna plač kakšne dileme? Pomagajo vam lahko naši računovodski in davčni svetovalci! Za termin plačljivega strokovnega svetovanja lahko pokličete na 01/600-1530 ali nam pišete na data@data.si.

Ostanite na tekočem: prijavite se na e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja