Go to Top

Osnovna sredstva – kaj so in kako lahko v njih investiramo?

Osnovna sredstva – kaj spada pod to kategorijo, kaj pa lahko podjetja štejejo pod drobni inventar? Vse to in še več v nadaljevanju članka.

Se soočate v podjetju s računovodskimi izzivi? Dovolite, da vam na pomoč priskočijo računovodski strokovnjaki podjetja Data. Pokličite telefonsko številko 01/600-1530 ali pa nam pišite na data@data.si in se naročite na termin plačljivega strokovnega posvetovanja!

Izračunajte si plačo!

Osnovna sredstva – kaj je njihova definicija?

Osnovna sredstva so sredstva v lasti ali finančnemu najemu, ki jih podjetje uporablja pri ustvarjanju proizvodov oz. opravljanju storitev in jih namerava uporabljati več kot eno obračunsko obdobje. Še en pogoj za osnovna sredstva je, da mora njihova nabavna vrednost znašati več kot 500 evrov. Če je njihova nabavna vrednost nižja, potem sredstvo spada pod drobni inventar, ki se lahko v poslovnih knjigah podjetja zabeleži kot material (odločitev podjetja).

Obstajata dve obliki osnovnih sredstev:

 • Opredmetena osnovna sredstva;
 • Neopredmetena osnovna sredstva.

Za dobro upravljanje z objimi pa podjetja predvsem potrebujejo dobre in izkušene davčne in pravne svetovalce. Najdejo pa jih lahko pri podjetju Data. Pokličite telefonsko številko 01/600-1530 ali pa nam pišite na data@data.si in se naročite na plačljivo strokovno posvetovanje!

 Kaj morate vedeti, če želite poslovati kot normiranec sp?

računovodsko svetovanje

Koliko regresa vas čaka v 2023?

Osnovna sredstva – kako se razlikujejo

Pod opredmetena osnovna sredstva spadajo vsa sredstva, ki obstajajo v fizični obliki. Tako pod to kategorijo štejemo:

 • Zemljišča;
 • Zgradbe;
 • Biološka sredstva;
 • Proizvodno opremo;
 • Avte;
 • Računalniško opremo;
 • itd.

Za neopredmetena osnovna sredstva pa je značilno, da v fizični obliki ne obstajajo. Med njih spadajo:

 • Patenti;
 • Licence;
 • Koncesije;
 • Blagovne znamke;
 • itd.

Koliko znašajo popoldanski s.p. prispevki 2023?

Osnovna sredstva – kakšno olajšavo predstavljajo za investicije?

Osnovna sredstva oz. investicije v osnovna sredstva predstavljajo za podjetnike potencialno priložnost za minimiziranje davkov in obenem nadaljnji razvoj njihovih podjetij. Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) namreč omogoča znižanje davčne osnove v višini 40% investiranega zneska v opremo in neopredmetena sredstva. To pa ne velja tudi za zemljišča in zgradbe. Niti olajšave ne morejo koristiti za osnovna sredstva kot so pisarniško opremo in pohištvo. Načeloma te olajšave ne veljajo tudi za motorna vozila, a v tem primeru podjetja lahko posežejo po posebnih uredbah, ki veljajo za električna vozila, hibridna vozila in seveda tudi tovorna vozila.

Čeprav lahko podjetja olajšavo koristijo le do višine davčne osnova pa to še vedno pomeni, da lahko s kalkuliranimi investicijami v osnovna sredstva zmanjšajo svoje davke.

Vse o obdavčitvi jubilejnih nagrad!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja