Go to Top

Osebno in dopolnilno delo

Osebno in dopolnilno delo

Osebno in dopolnilno delo – AJPES na podlagi Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno in Pravilnika o osebnem dopolnilnem delu vodi Seznam posameznikov, ki opravljajo osebno dopolnilno delo.

Delo lahko opravlja posameznik, ki je pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju: AJPES) priglasil  delo in ima v času opravljanja osebnega dopolnilnega dela, kupljeno vrednotnico, ki glasi na njegovo ime.

Pred pričetkom opravljanja osebnega dopolnilnega dela mora za dela iz skupine A seznama osebnih dopolnilnih del pridobiti vrednotnico naročnik dela, za dela iz skupine B seznama osebnih dopolnilnih del pa sam izvajalec osebnega dopolnilnega dela. Vrednotnica mora glasiti na ime izvajalca osebnega dopolnilnega dela.

Spletni portal

Uporabnikom spletnega portala zagotavlja brezplačne vpoglede v:

  • podatke o osebnem imenu posameznikov,
  • vrste osebnega dopolnilnega dela,
  • zaporedne številke posameznikov.
  • kontaktne podatke.

Vstop v aplikacijo eSODD je mogoč tukaj.

Posameznik mora opravljanje osebnega dopolnilnega dela pred začetkom o dela opraviti priglasitev prek spletnega portala AJPES ali osebno na upravni enoti, ki za posameznika priglasitev opravi prek spletnega portala AJPES. O tem, katera dela štejejo pod osebno dopolnilno delo, smo pisali tukaj.

 

zvajalec osebnega dopolnilnega dela mora vse svoje dosežene dohodke iz naslova osebnega dopolnilnega dela napovedati pri finančni upravi za odmero akontacije dohodnine, na obrazcu  Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja za rezidente. Napoved mora vložiti pri davčnem organu najpozneje do 15. v mesecu za dohodke, dosežene v preteklem mesecu. Napoved lahko zelo enostavno oddate elektronsko, preko sistema eDavki:

 

Nova ureditev priglasitve osebnega dopolnilnega dela se uporablja od 1. januarja 2015 dalje. Osebe, ki imajo na dan 31.12.2014 priglašeno osebno dopolnilno delo po določbah prejšnjega zakona,  se morajo ponovno priglasiti za opravljanje osebnega dopolnilnega dela na podlagi in pod pogoji novega zakona in pravilnika v šestih mesecih od začetka uporabe novega pravilnika (do 30.6.2015).

Pripravila: Anja Grahek


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja