Go to Top

Vezana knjiga računov – kdo, kdaj, kako?

Minister za finance je sprejel Pravilnik o vsebini, obliki in načinu potrjevanja vezane knjige računov, s katerim se podrobneje ureja izvajanje 31.a člena Zakona o davčnem postopku.

Kdo mora izdajati račune iz vezane knjige računov?

Vsak zavezanec za davek (prodajalci), ki vodijo poslovne knjige in evidence, katerim kupci plačujejo pretežno v gotovini  in ne nimajo ustreznega računalniškega programa.

Vezano knjigo računov mora za izdajo računov pri gotovinskem poslovanju uporabiti tudi vsak zavezanec za davek, ko izdaja z uporabo računalniškega programa ni mogoča zaradi okvare računalniškega programa oziroma zaradi izpada električne energije.

Kdaj uporabiti računalniški program in kdaj vezano knjigo računov?

Zavezanec se lahko sam odloči ali bo za izdajo računa pri gotovinskem poslovanju uporabil elektronsko napravo oziroma računalniški program ali bo uporabil vezano knjigo računov.

Račun iz vezane knjige računov je potrebno izdati le v primeru izdaje računov, ki so delno ali v celoti plačani z gotovino.

Za dobave je določena izjema od obveznosti izdajanja računov, zato ni treba izdati računa iz vezane knjige računov.

Na koga se ne nanaša obveznost izdajanja računov?

Obveznost izdajanja računov se ne nanaša na kmete, kadar opravljajo dobavo kmetijskih in gozdarskih pridelkov in storitev neposredno končnemu potrošniku ali za lastno rabo v okviru kmečkega gospodinjstva davčnega zavezanca.

Obveznost izdajanja računov se tudi ne nanaša na prodajo vozovnic, kart in žetonov v potniškem prometu; znamk; kolekov, vrednotnic in obrazcev v poštnem prometu; vplačil za udeležbo v igrah na srečo,; periodičnega tiska; na prodajo iz avtomatov; na prodajo kartic s kodo za polnjenje predplačniških sistemov mobilnih operaterjev iz bankomatov, GSM-omrežja ter interneta; na prodajo žetonov iz menjalnih avtomatov in promet storitev na teletočkah.

Za izdajanje računov iz naslova osebnega dopolnilnega dela zavezancem ne bo potrebno izdajati računov iz vezane knjige računov, še naprej bodo lahko uporabljati račune iz paragonskih blokov brez oznake finančne uprave.

Kdaj je potrebno začeti uporabljati vezane knjige računov?

Od vključno 31. januarja 2015 dalje. Obstoječe (nepotrjene) obrazce paragonskih blokov lahko zavezanci uporabljajo do vključno 30.januarja 2015.

Kakšna je vsebina in oblika vezane knjige računov?

Vezane knjige računov - kdo, kdaj, kako?Sestavljena je iz platnic in knjižnega bloka v velikosti 210 x 148 mm in vsebuje 3 x 50 samokopirnih listov (oziroma 50 setov obrazcev računov). Tretji list v setu ostane po izdaji računa v vezani knjigi.

Vsaka vezana knjiga računov ima enkratno serijsko številko, ki je odtisnjena v spodnjem desnem kotu na vsakem obrazcu računa v knjižnem bloku. Serijska številka je sestavljena iz identifikacijske oznake izdajatelja in zaporedne številke vezane knjige računov.

Prvi list v setu (original) je v modro zeleni barvi, drugi in tretji list v setu (kopij) sta v sivo rjavi barvi.

Zavezanec mora v vezani knjigi hraniti vse podatke in morebitne poznejše spremembe, 10 let od izdaje zadnjega računa iz vezane knjige računov.

Kje pridobiti vezano knjigo računov?

Vezane knjige računov bodo na razpolago v knjigarnah, predvidoma zadnji teden v januarju 2015. Na finančni upravi jih ne bo mogoče kupiti.

Pred prvo uporabo pa jo morajo potrditi pri Finančni upravi Republike Slovenije. Zavezanci, za katere je predpisano vlaganje davčnih obračunov, napovedi in drugih vlog oziroma obrazcev elektronsko preko portala eDavki, morajo tudi potrditev vezane knjige računov izvesti preko portala eDavki, ostali zavezanci pa lahko potrditev izvedejo bodisi osebno na finančnem uradu, bodisi elektronsko preko portala eDavki.

Ostali zavezanci za davek vezano knjigo računov predložijo v potrditev osebno na finančnem uradu ali elektronsko preko portala eDavki.

Kakšne so sankcije za neuporabnike vezane knjige računov?

Globa je od 3.000 do 10.000 eurov za posameznika, 20.000 do 70.000 eurov za samostojnega podjetnika, 50.000 do 15.000 za pravno osebo in od 70.000 do 250.000 eurov za srednjo ali veliko gospodarsko družbo.

Kdo je lahko izdajatelj vezane knjige računov?

Vsak, ki se za to odloči in od finančne uprave predhodno pridobi identifikacijsko oznako za namene izdaje vezanih knjig računov.

Vir: MF

Pripravila: Anja Grahek

Pridružite se nam na naši Facebook strani s klikom na gumb


Komentarjev (2)

 • Anja Kovič 26. Januarja 2016 - 12:49 Odgovori

  Pozdravljeni!
  Hvala za razlago, imam pa še eno vprašanje. Ali morajo imeti društva, ki imajo samo en plačljiv dogodek (ostali imajo prost vstop), tudi vezano knjigo računov in ali je res, da je potrebno podatke o transakcijah pošiljati vsak mesec na FURS, tudi če ni bilo nobenih izvedenih transakcij?
  Hvala za odgovor:)

  • Manca Borko Grimšič 2. Februarja 2016 - 14:00 Odgovori

   Glede na specifična vprašanja, ki jih imate v društvih v zvezi z davčnimi blagajnami, smo pripravili seminar namenjen posebej društvom, kjer vam bomo odgovorili nanje. Vabimo vas, da se prijavite! Seminar: Davčne blagajne za društva
   Lep pozdrav, Manca, Data d. o. o.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja