Go to Top

Olajšava za mlade do 29. leta – za kakšno novost gre?

Olajšava za mlade do 29. leta je nova posebna osebna olajšava za mlade do dopolnjenega 29. leta. Koliko znaša? Kakšni so pogoji za uveljavitev te olajšave?

Preberite tudi – Kdaj bo izplačilo dohodnine 2022?

Gre za novost

Novela Zakona o dohodnini (ZDoh-2AA) je z davčnim letom 2023 uvedla novost. To je posebna osebna olajšava za mlade do dopolnjenega 29. leta. Olajšavo lahko koristijo fizične osebe oz. zavezanci, ki prejemajo dohodek iz delovnega razmerja, niso starejši od 29. let ter imajo status rezidenta. Za rezidenta Slovenije se štejejo fizične osebe, če izpolnjujejo katerega izmed teh pogojev:

  • imajo uradno prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji;
  • imajo običajno bivališče ali središče svojih osebnih in ekonomskih interesov v Sloveniji;
  • so v kateremkoli času v davčnem letu prisotni v Slovenijo skupno več kot 183 dni.

Mimogrede, če imate glede dohodnine ali drugih davkov kakšne dileme, se obrnite na naše davčne svetovalce! Za termin strokovnega plačljivega svetovanja se lahko naročite na 01/600-1530 ali data@data.si.

Opravite informativni izračun dohodnine z našim kalkulatorjem!

davčno svetovanje

Popoldanski s.p. lahko odprete ob redni zaposlitvi!

Olajšava za mlade in dohodek iz delovnega razmerja

Med dohodek iz delovnega razmerja štejemo plačo, nadomestilo plače, regres, povračilo stroškov v zvezi z delom (npr. malica, prevoz na delo in z dela), bonitete ipd. Posebna olajšava za mlade je namenjena le zavezancem, ki so v rednem delovnem razmerju z delodajalcem. To pomeni, da olajšave ne morejo uveljavljati mladi, ki delajo na podlagi študentske napotnice, podjemne ali avtorske pogodbe ali kot samostojni podjetniki.

 Preberite tudi – Kilometrina 2023 – kakšni zneski veljajo?

Koliko znaša osebna olajšava za mlade in do katerega leta velja?

Osebna olajšava za mlade se lahko uveljavlja do dopolnjenega 29. leta, vključno z letom, v katerem mladi dopolnijo 29 let starosti. Celotna olajšava za mlade znaša 1300 evrov – uveljavi se lahko pod pogojem, da je delavec v delovnem razmerju celotno leto 2023. V nasprotnem primeru se olajšava za mlade prizna sorazmerno za vsak polni mesec zaposlitve. Na primer, če je zaposleni (do 29. leta) v delovnem razmerju šest mesecev – velja olajšava v sorazmernem znesku 6/12 oz. 1/2. To pomeni 650 evrov. Olajšava se uveljavi na letni ravni. To pomeni, da delodajalec olajšave ne upošteva pri izračunu akontacije dohodnine oz. pri obračunu mesečne plače zavezanca. Olajšava za mlade bo namreč upoštevana avtomatično s strani Fursa v informativnem izračunu dohodnine za leto 2023.

Ostanite na tekočem: prijavite se na naše e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja