Go to Top

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga

Delodajalec lahko odpove pogodbo o zaposlitvi samo, če ima utemeljen razlog. Po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) obstajajo točno določeni pogoji za odpoved pogodbe, ki jih mora delodajalec upoštevati, sicer je le-ta nezakonita.

Utemeljen razlog

odpoved pogodbe o zaposlitvi Pogodbo o zaposlitvi je mogoče odpovedati redno ali izredno. Eden izmed razlogov za redno odpoved je t. i. poslovnih razlog, ki mora biti utemeljen in mora onemogočati nadaljnjo opravljanje dela.

Delodajalec lahko odpove pogodbo o zaposlitvi, če gre za prenehanje potreb po opravljanju določenega dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi. Pomembno je, da so razlogi za prenehanje potreb ekonomske, organizacijske, tehnološke, strukturne ali podobne narave ter da izhajajo s strani delodajalca.

Odpovedni roki

Delodajalec mora upoštevati minimalni odpovedni rok, ki je določen z zakonom in je odvisen od števila let zaposlitve delavca. Odpovedni rok začne teči naslednji dan po vročitvi odpovedi.

Leta zaposlitve Odpovedni rok
manj kot eno leto

15

eno do dve leti

30

nad dve leti

30*

nad 25 let

80**

 

*Odpovedni rok narašča za vsako izpolnjeno leto zaposlitve za dva dni, maksimalno pa do 60 dni.

**Če ni s kolektivno pogodbo določen drugačen odpovedni rok, ne sme pa biti krajši kot 60 dni.

Drugi pogoji za odpoved pogodbe o zaposlitvi

Delodajalec mora dokazati utemeljen razlog. Odpoved mora biti v pisni obliki in mora biti obrazložena. Delodajalec mora odpoved vročiti delavcu pravila v prostorih delodajalca. Druge možnosti so tudi priporočeno s povratnico ali z objavo na oglasnem mestu pri delodajalcu.

Za podrobnejšo razlago se obrnite na naše pravne in kadrovske strokovnjake.

Pripravila M. Guček

Pridružite se nam na naši Facebook strani s klikom na gumb


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja