Go to Top

Do konca februarja je treba vložiti napovedi za odmero dohodnine od dohodkov – katerih?

Do 28. februarja 2017 je treba vložitvi napovedi za odmero dohodnine od dohodkov iz kapitala (dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, obresti in dividend), dohodka iz oddajanja premoženja v najem ter napovedi za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto 2016, sporočajo iz Finančne uprave RS (Furs).

Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljeni v Sloveniji ter v drugih državah članicah EU:

Davčni zavezanec rezident, ki je v letu 2016 dosegel obresti na denarne depozite, mora vložiti napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite najpozneje do 28. februarja 2017 pri finančnem uradu, če skupni znesek obresti ne presega 1.000 evrov. Nerezident tega ni dolžan vložiti.

Prijava na izobraževanje

Napoved za odmero dohodnine od obresti in Napoved za odmero dohodnine od dividend:

Davčni zavezanec, tako rezident kot nerezident, ki je v letu 2016 dosegel obresti, in davčni zavezanec, rezident, ki je v letu 2016 dosegel dividende, mora vložiti napoved za odmero dohodnine od obresti za leto 2016 pri finančnem uradu, kadar obresti oziroma dividende izplača oseba, ki ni plačnik davka. Rok je 28. februar 2017.

Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov:

Davčni zavezanec rezident mora to napoved vložiti prav tako do 28. februarja 2017 preko sistema eDavki. Gre za primere, če so v zvezi s tem kapitalom opravili več kot 10 transakcij – pridobitev v preteklih letih in obdavčljivih odsvojitev v preteklem letu. Zavezanci, ki so opravili do 10 transakcij pa lahko napoved oddajo na obrazcu v papirni obliki ali pa tudi preko sistema eDavki.

Prijava na izobraževanje

Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem:

Če so davčni zavezanci v letu 2016 fizičnim oddajali v najem premično ali nepremično premoženje, morajo vložiti napoved za odmero dohodnine do 28. februarja 2017. Če so zavezanci dosegali dohodek iz najema skupnih prostorov v večstanovanjskih stavbah prek upravnikov, pa tega niso dolžni storiti.

Davčni zavezanec, rezident RS, je dolžan napovedati vse dohodke iz oddajanja premoženja v najem, ki imajo vir v RS in tudi tistih, ki imajo vir izven držav Republike Slovenije (RS). Nerezident pa je dolžan napovedati tiste dohodke, ki imajo vir le v RS.

Napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov

Za leto 2016 morajo to vložiti davčni zavezanci rezidenti, ki so odsvojili izvedeni finančni instrument po datumu 15. julij 2008 ali po njem. Zavezanec v napoved ne vpisuje starejših podatkov (pred tem datumom). Spet velja enako; če se je v zvezi s tem kapitalom opravilo več kot deset transakcij, je potrebno napoved vložiti le elektronsko preko eDavkov, sicer pa lahko tudi v papirni obliki.

Kdo je lahko kaznovan?

Davčni zavezanec, rezident in nerezident, še sporočajo s Fursa, bo kaznovan za prekršek:

  • če davčno napoved odda po določenih rokih;
  • če napovedi sploh ne odda;
  • tudi  primerih, če jih odda, vendar v njih navede napačne podatke.

Prijava na izobraževanje

Vir: Furs

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja