Go to Top

Oderuške obresti – preverite, če jih plačujete in kako ukrepati

Oderuške obresti so zakonsko določene. Odvisne so od aktualne obrestne mere za zamudne obresti. Preden podpisujete pogodbo, preverite, kakšne obresti so sprejemljive in kakšne se smatrajo za oderuške.

Informativni izračun plače

Pri DATA d.o.o. lahko računate na kakovosten računovodski servis!

Da bo vaša pogodba ‘pravična’, se, preden jo napišete ali podpišete, obrnite na DATA d.o.o., kjer ponujamo pravno, finančno, računovodsko in davčno svetovanje. DATA d.o.o. se ponašamo s tem, da združujemo vse podjetniške storitve na enem mestu, saj poleg svetovanja nudimo tudi brezplačno  registracijo podjetja ter opravljanje računovodskih storitev. Na spletni strani DATA d.o.o. najdete tudi pomembne računovodske informacije.

Pokličite nas na 01/600-1530 ali nam pišite na data@data.si za vašo ponudbo za svetovanje!

Informativni izračun dohodnine

Predpisana obrestna mera zamudnih obresti

Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti določa višino obresti. Določena obrestna mera velja za šestmesečno obdobje: od januarja do junija, ter od julija do decembra. Trenutno predpisana obrestna mera zamudnih obresti znaša 8 odstotkov.

Oderuške obresti so zakonsko urejene

Obligacijski zakonik opredeljuje oderuške obresti: če je dogovorjena obrestna mera zamudnih ali pogodbenih obresti za več kot 50% višja od predpisane obrestne mere zamudnih obresti, se takšen dogovor šteje za oderuško pogodbo.

Interni akti delodajalca

Pravno svetovanje

Vse o normiranem s.p.!

… vendar pa oderuške obresti niso nujno oderuške

Potrebujete računovodsko svetovanje?

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Oderuške obresti, določene po obligacijskem zakoniku, ne veljajo nujno za oderuške, če upnik dokaže, da ni izkoristil:

  • stiske ali težkega gmotnega stanja dolžnika,
  • njegove nezadostne izkušenosti, lahkomiselnosti ali odvisnosti ali da
  • korist, ki si jo je izgovoril zase ali za koga drugega, ni v očitnem nesorazmerju s tistim, kar je sam dal ali se zavezal dati ali storiti.

Torej, če upnik, torej tisti, ki vam daje posojilo, dokaže, da ste sposobni plačevati dogovorjene obresti in da pri tem ni izkoristil vaše nevednosti in ranljivosti, potem se obresti ne štejejo za oderuške.

V primeru gospodarskih pogodb, torej tistih, ki jih med seboj sklepajo gospodarski subjekti (gospodarske družbe in s.p.-ji), za oderuške obresti veljajo obresti, določene po obligacijskem zakoniku.

Dnevnice 2023

Za oderuške obresti je pogodba nična

Če se izkaže da so obresti oderuške, torej, če se ugotovi, da kdo izkoristi stisko ali težko premoženjsko stanje drugega, njegovo nezadostno izkušenost, lahkomiselnost ali odvisnost in si izgovori zase ali za koga tretjega korist, ki je v očitnem nesorazmerju s tistim, kar je sam dal ali storil ali se zavezal dati ali storiti drugemu, je takšna pogodba nična.

Oškodovanec pa lahko zahteva, da se njegova obveznost zmanjša na pravičen znesek. Sodišče takemu zahtevku ugodi, če je to mogoče; v tem primeru ostane pogodba z ustrezno spremembo v veljavi.

Oškodovani lahko vloži zahtevek za zmanjšanje obveznosti na pravičen znesek v petih letih od sklenitve pogodbe.

Kilometrina 2023

Oderuške obresti v praksi

Trenutna obrestna mera znaša 8%, dogovorjena obrestna mera pa ne sme biti za več kot 50% višja od trenutno predpisane obrestne mere. Za oderuške obresti torej veljajo tiste, ki so višje od 12%.

Potrebujete davčni nasvet? Rezervirajte si termin pri našem davčnem svetovalcu! Pišite nam na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja