Go to Top

Oddajate na Airbnb in Booking? Izdajajte račune!

Oddajate stanovanje na portalih, kot sta Airbnb in Booking? Morate se identificirati za namene DDV in gostom izdati račun.

Sledenje je te dni poudarila Finančna uprava RS. Dobili so namreč vprašanje: “Ali mora sobodajalec v primeru, ko plačilo storitev po rezervacijah na portalih Airbnb in Booking prejme od podjetij Airbnb in Booking, stranki izdati davčno potrjen račun?”

FURS odgovarja: »Če gost plača nastanitev z gotovino ali pa negotovinsko z univerzalnim plačilnim nalogom na TRR portala, portal pa tako prejeti znesek nakaže na TRR sobodajalca, se šteje, da sobodajalec prejme plačilo računa s strani gosta na način, ki se po Zakonu o davčnem potrjevanju računov šteje za plačilo z gotovino (ker ni izpolnjen pogoj neposrednega nakazila). V takem primeru mora sobodajalec zagotoviti, da je gostu izdan račun za nastanitev v nepremičnini, ki se nahaja v Sloveniji, in ga davčno potrditi.”

Ne oddajate samo občasno? Odprite s.p.!

airbnb in bookingOddajanje sob gostom, tudi prek Airbnb in Booking, lahko povsem zakonito izvajate tudi kot registrirani sobodajalci. Za opravljanje te dejavnosti torej ni pogoj, da registrirate s.p.. Ste pa, če imate s.p., v njem tudi polno zaposleni, medtem ko to za sobodajalce ne velja. Če pa sobodajalstvo ne bi bila le vaša občasna dejavnost, se morate registrirati kot samostojni podjetnik. Registracija s.p. je na VEM točki Data brezplačna in enostavna. Pred tem morate seveda dobro preveriti svojo poslovno idejo. To lahko storite na brezplačnem izobraževanju Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo.

Zasluži s svojim hobijem ali idejo

Pisali smo že, v katerih primerih se mora fizična oseba, ki oddaja nastanitvene zmogljivosti v najem, identificirati za namene DDV ter ga obračunavati. Najprej je treba ugotoviti, ali se z vidika DDV šteje za davčnega zavezanca ali ne. Torej se je treba vprašati, ali se jo lahko opredeli kot osebo, ki neodvisno opravlja dejavnost po 5. členu Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1).

A v določenih primerih se mora tudi mali davčni zavezanec identificirati za namene DDV in od prejete storitve obračunati in plačati slovenski DDV. To velja, če svoje nepremičnine trži na spletnih straneh, kot sta omenjena portala, in če ta ponudnik nima sedeža ali stalne poslovne enote v Sloveniji (25. člen ZDDV-1). Taka primera sta Airbnb in Booking.

Inšpektorji letos pogosto hodijo naokrog

Davčni svetovalci podjetja Data, d.o.o., svetujejo, da upoštevate opozorila FURS-a, saj je oddajanje nepremičnin v turistični najem letos pod drobnogledom inšpektorjev.

Opisali so tudi konkreten primer:

“Če davčni zavezanec prek spletne strani Airbnb ponuja svojo nepremičnino v turistični najem, mu ponudnik spletne strani Airbnb, ki nima sedeža/stalne poslovne enote v Sloveniji, opravi storitev nudenja oglasnega prostora. Zaradi te storitve se mora davčni zavezanec predhodno, tj. preden jo prejme, identificirati za namene DDV. Od te storitve mora namreč kot prejemnik obračunati slovenski DDV. Obveznost za plačilo DDV izkaže v obračunu DDV. Predložiti ga mora davčnemu organu v elektronski obliki (v sistemu eDavki). Davčni zavezanec se mora zaradi prejema tovrstne storitve identificirati tudi, če z ostalim prometom, ki ga opravi v zadnjih 12 mesecih ne preseže 50.000 evrov.”

>>> Vse o DDV-ju in o obveznostih, ki jih imajo zavezanci za DDV, izveste na izobraževanju Abeceda poslovanja.

Ste sveži podjetnik brez izkušenj z vodenjem poslov? Ali veste kakšne so vaše nove obveznosti? Znate izstaviti račun?

Kdaj obračunati DDV?

Na računu za opravljeno storitev oddajanja nastanitvenih zmogljivosti gostu sobodajalci, identificirani za DDV, obračunavajo DDV po nižji stopnji 9,5 %. Če je sobodajalec identificiran za namene DDV le kot prejemnik storitev posredovanja iz prvega odstavka 25 člena ZDDV-1, mora plačati DDV od prejetih storitev posredovanja. Za ostale dobave, ki jih kot mali davčni zavezanec opravi na ozemlju Slovenije, pa na računu DDV ne obračuna.

Če pa posameznik, katerega dejavnost je oddajanje nepremičnin v turistični najem, v zadnjih 12 mesecih preseže limit 50.000 evrov obdavčljivega prometa, se mora obvezno identificirati za namene DDV. Za opravljene dobave (blaga ali storitev) mora na računu obračunati in plačati DDV. To velja tudi v primeru, če se prostovoljno identificira za namene DDV. Če vam pri oddajanju nepremičnin v najem pomagajo zapsoleni v vašem s.p. ali d.o.o., spadate v kategorijo delodajalcev, ki jih v Sloveniji zavezuje obsežna delovnopravna zakonodaja. Vabimo vas k udeležbi na brezplačnem izobraževanju Obveznosti delodajalca od A do Ž.

Obveznosti delodajalcev od A do Ž

Pripravili: davčni svetovalci podjetja Data, d.o.o.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja