Go to Top

Oddajanje sob gostom: Ni treba, da imate s.p.

Oddajanje sob gostom lahko povsem zakonito izvajate tudi kot registrirani sobodajalci. Za opravljanje te dejavnosti torej ni pogoj, da registrirate s.p.. Ste pa, če imate s.p., v njem tudi polno zaposleni, medtem ko to za sobodajalce ne velja.

izobraževanje

Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo

Želite začeti poslovno pot, ampak ne veste, kje začeti razvijati svojo poslovno idejo?

Več informacij

Oddajanje sob: Kdo lahko opravlja to dejavnost?

Sobodajalci so po Zakonu o gostinstvu (ZGos) lahko:

oddajanje sob

 • fizične osebe, če opravljajo dejavnost le občasno;
 • pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje gostinske dejavnosti;
 • samostojni podjetniki, ki so registrirani za opravljanje gostinske dejavnosti;
 • društva, ki imajo gostinsko dejavnost določeno v svojem temeljnem aktu.

Kot sobodajalec – fizična oseba se lahko registrirate le v primeru, da se s sobodajalstvom ukvarjate le občasno, skupno pa ne več kot pet mesecev v koledarskem letu. Poleg tega morate biti vpisani v Poslovni register Slovenije, gostom pa smete nuditi do 15 ležišč.

Sobodajalec – fizična oseba se mora torej vpisati v Poslovni register Slovenije (PRS). Prijavo za vpis v PRS vloži osebno ali po pošti pri Agenciji za javnopravne evidence in storitve (Ajpes).

Na podlagi podatkov iz PRS finančni urad avtomatično vpiše sobodajalca – fizično osebo v davčni register kot fizično osebo, ki opravljajo dejavnost. Pri tem ima sobodajalec možnost, da v roku 8 dni od vpisa v PRS, finančnemu uradu sporoči, če želi ugotavljati davčno osnovo na podlagi normiranih odhodkov. Oddajanje sob gostom oziroma v turistične namene pa zahteva tudi urejeno dokumentacijo. Veste, za kaj vse morate kot sobodajalec poskrbeti?

izobraževanje

Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo

Bi bilo oddajanje sob v turistične namene dejavnost vašega podjetja? Ste prepričani, da je to dobra poslovna ideja?

Več informacij

Če pa sobodajalstvo ne bi bila le vaša občasna dejavnost, se morate registrirati kot samostojni podjetnik. Registracija s.p. je na VEM točki Data brezplačna in enostavna. Pred tem morate seveda dobro preveriti vašo poslovno idejo. To lahko storite na brezplačnem izobraževanju Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo.

Prijava na izobraževanje

Plačevanje prispevkov za socialno varnost

Potem ko je sobodajalec svoje oddajanje sob ustrezno vpisal v PRS, bo moral plačevati turistično takso, voditi knjigo gostov, imeti bo moral označevalne table. O nastanjenih gostih in prenočitvah bo moral tudi ustrezno poročati.

Plačevati pa bo moral tudi davek od dohodka iz dejavnosti in pavšalne prispevke za pokojninsko in invalidsko ter za zdravstveno zavarovanje (20. člena ZPIZ-2 in 10. točka 17. člena ZZVZZ). V večini primerov gre namreč za osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost, v obvezno zavarovanje pa niso vključene na podlagi opravljanje te dejavnosti. Ampak na podlagi delovnega razmerja. Te osebe torej dejavnost sobodajalstva opravljajo kot postranski poklic.

Prispevke lahko plačuje mesečno do 20. v mesecu za pretekli mesec ali v letnem znesku. Tega mora plačati do 31. januarja v koledarskem letu, na katerega se prispevki nanašajo, oziroma v roku 30 dni od vpisa v PRS.

Komentarjev (2)

 • Veronika Sarec 29. Januarja 2018 - 11:32 Odgovori

  popravite koliko so pavsalni prispevki za soboodajalace za 2018.. 13,75Eu?Mislim, da so vecji za 2018

  • Manca Borko Grimšič 29. Januarja 2018 - 14:56 Odgovori

   Pozdravljeni, smo preverili: sobodajalci plačujejo: za zdravstveno zavarovanje 14,43 evra mesečno, za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pa 33,01 € mesečno. Hvala za opozorilo; bomo popravili tudi v prispevku. Lep pozdrav, Manca Borko Grimšič, Data d. o. o.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja