Go to Top

Obročno odplačevanje davka možno tudi zaradi zdravstvenih težav

Kakšne možnosti ima poslovni subjekt, ki davka ne zmore plačati v enkratnem znesku?

Poslovni subjekt, ki davka ne zmore plačati v enkratnem znesku, ima naslednje možnosti:

  • plačilo davka v največ 24 obrokih ali odlog za obdobje 24 mesecev in
  • plačilo davka v največ 12 mesečnih obrokih ali odlog za obdobje 12 mesecev.

Več si lahko preberete v članku Ste vedeli? Obročno odplačevanje davkov tudi za podjetja.

Katera dokazila mora predložiti poslovni subjekt, če želi obročno odplačevanje davka na 24 mesecev?

Za obročno odplačevanje davka na 24 mesecev ali za odlog plačila davka za obdobje 24 mesecev mora davčni zavezanec predložiti zlasti naslednja dokazila:

  • bilanca stanja;
  • izkaz poslovnega izida;
  • izpiski o prometu in stanju na transakcijskih računih ter o morebitnih privarčevanih ali vezanih sredstvih pri bankah v tujini za obdobje šestih mesecev pred vložitvijo vloge;
  • izpisek vseh zapadlih neporavnanih obveznosti z zneski in datumom zapadlosti;
  • predlog za sodno izvršbo zoper poslovnega partnerja, če se v vlogi sklicuje na plačilno nedisciplino poslovnih partnerjev;
  • potrdilo o zdravstvenem stanju, če je finančna stiska posledica zdravstvenih težav;
  • pravnomočen sklep sodišča o potrditvi sporazuma o finančnem prestrukturiranju (v primeru predložitve tega sklepa ni potrebno prilagati drugih dokazil, saj so na podlagi tega sklepa izpolnjeni pogoji za odlog oziroma obročno odplačevanje davka).

Ali imajo pravne osebe tudi možnost odplačila davka na tri obroke?

Ne. Pravne osebe in drugi poslovni subjekti nimajo možnosti odplačila davka na 3 obroke (brez izpolnjevanja kriterijev ali predložitve ustreznega zavarovanja). Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) namreč to možnost določa le za fizične osebe, in sicer za davke, ki se ne nanašajo na opravljanje dejavnosti.

Za vsa dodatna vprašanja se lahko obrnete na naše davčne svetovalce. Pokličete jih lahko na 01 600 1530 ali jim pišete na data@data.si.

Pošiljite povpraševanje

Vabljeni tudi na naš seminar Abeceda poslovanja, kjer boste izvedeli več o tem, kako je obdavčen podjetnik.

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja