Go to Top

Občina se zadolžuje, da bi ohranila gospodarsko aktivnost

Leta 2018 se je dolg občin pričel povečevati. V letu 2019 je bil skupni dolg kar za 8,3 odstotka večji kot lepo prej. Na rast zadolženosti so najbolj vplivale nizke obrestne mere – posamezna občina je namreč v tem videla priložnost za nejemanje kreditov za investicije v občini. A treba se je zavedati, da se občine zadolžujejo zaradi investicij, ki pomenijo nova delavna mesta, gospodarsko aktivnost in boljšo kakovost življenja občanom.

Informativni izračun plače

Ali veste, da marsikatera občina del svojega proračuna namenja podjetnikom, ki živijo, delajo in poslujejo v svojem kraju. Pri poslovanju vam lahko pomagajo tudi preostali razpisi za podjetnike. V podjetju Data d. o. o. vam pomagamo pripraviti projekt, ki bo skladen z izbranim razpisom, pripravimo pa vam tudi popolno dokumentacijo. Pišite nam na data@data.si.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Občina se zadolžuje – skupaj dolžne že skoraj milijardo evrov!

Skupni dolg slovenskih občin se je večal vse od krize v letu 2007 in se začel zmanjševati šele leta 2015. Nato se je dve leti zmanjševal,  leta 2018  pa se je spet povečal, za kar lahko najdemo vzrok v volilnem letu, ko se župani trudijo z investicijami in izboljšavami v svojem kraju ter posredno za ponovne glasove volilk in volilcev. Konec leta 2019 je skupni dolg 212 občin znašal 923,7 milijona evrov, kar je 8,3 odstotka več kot leto prej. Najbolj so na na rast zadolženosti vplivale nizke obrestne mere. Posamezna občina je v tem videla priložnost za najemanje kreditov za razne investicije v občini. Tako so se preplastile ceste, izboljšala komunalna infrastruktura, popravili vodotoki in še in še.

Občine se tako zadolžujejo, ker izvajajo investicije, ki pomenijo plačila izvajalcem, nova delovna mesta, boljšo kakovost življenja občanom, gospodarsko aktivnost itd.

BRUTO NETO PLAČA

Kako pa se financira občina?

Potrebujete davčno svetovanje? Pošljite povpraševanje!

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Za vse občine v Republiki Sloveniji, ne glede na njihovo raznolikost, velja enak sistem financiranja.  Občine se financirajo z lastnimi viri, ti pomenijo več kot 90 % vseh virov, transfernimi prihodki iz državnega proračuna in s sredstvi EU, lahko pa se tudi zadolžujejo.

Potrebujete pomoč pri izdelavi poslovnega načrta?

Občina in njeni lastni viri

Lastni viri predstavljajo 54-odstotni delež realizirane dohodnine predpreteklega leta, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in davek na premoženje, davek na vodna plovila, davek na promet nepremičnin, davek na dediščine in darila, davek na dobitke od klasičnih iger na srečo in drugi davki, če je tako določeno s posebnim zakonom, ki davek ureja, turistična taksa, občinske takse, upravne takse in pristojbine, okoljske dajatve, globe, prihodki od premoženja (najemnine, koncesijske dajatve), komunalni prispevek, prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov, samoprispevek ter kapitalski prihodki in donacije.

Pravni nasvet

Občina podpira dobre podjetniške ideje občanov

Občina je samostojna pri financiranju tistih nalog, programov in projektov, ki jih avtonomno določa s svojimi predpisi in odločitvami. Občina lahko v občinskem proračunu letno določi sredstva, za katera se lahko potegujejo občani – podjetniki z dobrimi podjetniškimi idejami, ki bodo po oceni občine, pripomogle k dvigu kvalitete bivanja občanov.

Potrebujete davčni nasvet? Rezervirajte si termin pri našem davčnem svetovalcu! Pišite nam na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja