Go to Top

Novo leto prinaša nova pravila glede priglasitve normiranosti za nekatere zavezance

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

SPIRIT Slovenija, javna agencija Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Evropski sklad za regionalni razvoj

Od 1. januarja 2017 dalje veljajo nova pravila v zvezi s priglasitvijo normiranosti za zavezance – rezidente Slovenije, ki v tujini dosegajo dohodke, ki se v Sloveniji obdavčijo v okviru davka od dohodka iz dejavnosti in v Sloveniji še niso poskrbeli za vpis dejavnosti v davčni register.

izobraževanje

Davčni obračun za normirance

Ob koncu poslovnega leta imajo obveznosti tudi samostojni podjetniki in podjetja, ki poslujejo kot t. i. normiranci, torej na podlagi normiranih odhodkov!

Več informacij

Zavezanci, ki v tujini (in ne tudi v Sloveniji) dosegajo dohodke, ki se po slovenski davčni in drugi zakonodaji opredelijo kot dohodki doseženi iz naslova opravljanja dejavnosti, so dolžni davčnemu organu predložiti prijavo za vpis dejavnosti v davčni register na obrazcu DR-03, dejavnost pa lahko vpišejo tudi ”za nazaj”, pišejo na Finančni upravi RS (Furs).

Prijava na izobraževanje

normiranostiVpis dejavnosti “za nazaj”

Tako za primer vpisa dejavnosti ”za nazaj” kot tudi za primer vpisa de javnosti ”za naprej” je bilo zavzeto stališče, da lahko zavezanci ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, če tak način ugotavljanja davčne osnove priglasijo ob vpisu dejavnosti v davčni register (tj. ob predložitvi prijave za vpis dejavnosti v davčni register oziroma najkasneje v osmih dneh od predložitve te prijave).

Na Fursu poudarjajo, da možnost ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov pod omenjenimi pogoji (tj. ob opravi priglasitve normiranosti ob predložitvi prijave za vpis dejavnosti v davčni register na obrazcu DR-03 oziroma najkasneje v roku osmih dni od predložitve te prijave) velja samo še do konca leta 2016 (tj. do vključno 31. 12. 2016).

Kaj bo novega z novim letom?

Z novim letom, tj. od 1. januarja 2017 dalje, se bo pri naknadnem vpisu dejavnosti v tujini v davčni register, v primeru, da bi zavezanec želel ugotavljati davčno osnovo z upoštevanjem dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov,  osemdnevni rok za opravo priglasitve normiranosti štel striktno od datuma, ko je  zavezanec v tujini začel opravljati dejavnost.

Od 1. januarja 2017 dalje veljajo nova pravila v zvezi s priglasitvijo normiranosti za zavezance – rezidente Slovenije, ki v tujini dosegajo dohodke.

Klikni in deli

To bo zavezanec davčnemu organu lahko dokazoval npr. z izpiskom iz tujega registra; če v tujini nima registrirane dejavnosti, z lastno izjavo itd.

Preberite tudi:

Prijava na izobraževanje

Vir: Furs

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja