Go to Top

Zahteve standardov pri določanju vsebine energetskih pregledov v organizacijah

Vse velike gospodarske družbe morate na vsake štiri leta opraviti izvedbo energetskih pregledov. To določa Direktiva 2012/27/EU Evropskega parlamenta o energetski učinkovitosti.

Zavezanci za izdelavo energetskega pregleda morajo le-tega opraviti do 31. decembra 2017.

energetskih pregledovPravilnik določa tudi metodologijo za izdelavo, minimalne zahteve in obvezno vsebino energetskega pregleda stavb, procesov in transporta končnih odjemalcev. Organizacije, ki imajo certificiran sistem upravljanja z energijo po mednarodnem standardu ISO 50001, si vzpostavijo svojo metodologijo za izvajanje energetskih pregledov, pri čemer upoštevajo minimalne zahteve za izvedbo energetskega pregleda, določene v Pravilniku.

Poznavanje zahtev standardov, ki določajo energetske preglede in na katere se sklicuje pravilnik, je nujno za vse velike družbe, saj sodelujejo že pri določitvi obsega energetskega pregleda, nenazadnje pa so za neizvajanje zahtev pravilnika predvidene tudi visoke kazni.

Da boste zavezanci učinkovito in pravočasno izpolnili zahteve pravilnika in energetskega zakona glede energetskih pregledov, Institut SIQ Ljubljana organizira seminar Zahteve standardov pri določanju vsebine energetskih pregledov v organizacijah, ki bo v torek, 29. novembra 2016, v Ljubljani.

Vsebina seminarja:

  • Zakonodajne zahteve za izvajanje energetskih pregledov
  • Zahteve za energetski pregled mednarodnega standarda SIST ISO 50001
  • Kaj so prednosti certificiranja sistema upravljanja z energijo po SIST ISO 50001 pri izpolnjevanju  zakonskih zahtev za izvajanje energetskih pregledov
  • Zahteve za energetski pregled mednarodnega standarda
  • SIST ISO 50002 in evropskih standardov skupine SIST EN 16247
  • Kakšna je povezava med standardoma ISO 50001 in ISO 50002
  • Primerjava metodologij energetskih pregledov
  • Planiranje energetskega pregleda
  • Zadostitev EU direktivi po ekonomski upravičenosti energetskih pregledov

Vse velike gospodarske družbe morate na vsake štiri leta opraviti izvedbo energetskih pregledov.

Klikni in deli

Več informacij o seminarju najdete tukaj.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja