Go to Top

Nepovratna finančna spodbuda za rabo obnovljivih virov

Nepovratna finančna spodbuda za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb na celotnem območju Republike Slovenije za nove naložbe in za nekatere nove naložbe v starejših stanovanjskih stavbah na območju mestnih občin Celje, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto ter občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi so na voljo upravičencem v javnem pozivu, ki ga razpisujeta Eko sklad in Slovenski okoljski javni sklad. Ste med njimi?

Nepovratna finančna spodbuda: za katera področja?

 • Vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi,
 • vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe,
 • vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe,
 • priključitev starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije,
 • vgradnja energijsko učinkovitega lesenega zunanjega stavbnega pohištva v starejši stanovanjski stavbi,
 • toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe,
 • toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši eno- ali dvostanovanjski stavbi,
 • vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi,
 • gradnja ali nakup skoraj nič-energijske nove eno- ali dvostanovanjske stavbe,
 • celovita obnova starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe,
 • nakup stanovanjske enote v tri- in večstanovanjski stavbi, obnovljeni v skoraj nič-energijskem razredu.

Med 20- in 50-odstotno priznanje stroškov

Za vsa področja, razen za področje gradnje ali nakupa staraj nič-energijske nove eno- ali dvostanovanjske stavbe in področje celovite obnove starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe se sofinancira do 20 odstotkov priznanih stroškov  naložbe za nove naložbe in do 50 odstotkov priznanih stroškov za naložbe v starejših stanovanjskih stavbah. Za prej omenjeni področji pa je višina sofinanciranja določena glede na energijsko učinkovitost Qh, vrsto izolacijskega materiala v toplotnem ovoju stavbe in glede na neto ogrevano površino (obnovljene) stavbe. Višina razpisanih sredstev je 15.800.000 evrov.

Nepovratna finančna spodbuda: kdo so upravičenci?

Do nepovratne finančne spodbude je upravičena vsaka fizična oseba, ki je investitor in lastnik nepremičnine, eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, ali solastnik s pisnim soglasjem ostalih solastnikov ali imetnik stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo naložba izvedena; ožji družinski član lastnika z njegovim pisnim dovoljenjem; najemnik eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi s pisnim dovoljenjem lastnika; imetnik stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva.

Rok za oddajo prijave na javnih poziv je do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.

Vir: Zelen in partnerji

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja