Go to Top

Neplačan dopust delavca za delodajalca v resnici ni brezplačen!

Pogosto se na našo pravno službo obrnejo delodajalci, ki bi delavcem radi omogočili neplačan dopust. Do želje po neplačanem dopustu prihaja praviloma s strani delavcev. Delavec npr. želi oditi na daljše potovanje, za katerega ne more koristiti letnega dopusta. Včasih delavec želi oditi na izobraževanje v tujino ali pa potrebuje čas za študij doma. V vseh teh primerih se lahko z delodajalcem dogovori za neplačan dopust.

Informativni izračun plače

Neplačan dopust in njegovo trajanje

Neplačan dopust ni zakonski termin. Zakon o delovnih razmerjih tako ne govori o neplačanem dopustu in tudi ne določa nobenih omejitev glede njegovega trajanja. Trajanje neplačanega dopusta je tako v celoti prepuščeno dogovoru delodajalca in delavca.

Neplačan dopust torej ni zakonsko opredeljena pravica delavca. To pomeni, da lahko delodajalec prošnjo delavca za koriščenje neplačanega dopusta tudi zavrne. Za delodajalca lahko namreč odsotnost delavca pomeni velik problem pri organizaciji dela in zagotovitvi nemotenega poslovanja.

Delodajalci ne pozabite odmeriti dopustov zaposlenim.

Neplačan dopust predstavlja strošek za delodajalca

Čeprav bi se iz besedne zveze neplačan dopust lahko sklepalo, da je ta za delodajalca povsem brezplačen, temu ni tako. Če delodajalec delavcu odobri neplačan dopust, delavec ves čas ostane vključen v obvezna socialna zavarovanja preko delodajalca (Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju). V teh primerih torej ne pride do odjave delavca iz obveznih socialnih zavarovanj. Delavec sicer ne prejema plače, ostaja pa vključen v obvezna socialna zavarovanja.

Pravni nasvet

Med neplačanim dopustom se tako za delavca še vedno plačujejo vsi prispevki za socialno varnost delavca. Za čas, ko je delavec odsoten z dela zaradi neplačanega dopusta, je zavezanec za plačilo prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 15,5% delodajalec. Zavezanec za plačilo preostalih prispevkov (6,36% za zdravstveno zavarovanje, 0,10% za starševsko varstvo in 0,14% za zavarovanje za primer brezposelnosti) je delavec, vendar jih plačuje delodajalec, delavec pa mu jih je dolžan povrniti. Ker delavec ne prejema plače, namreč prispevkov ni mogoče odtegniti od plače, zato jih plača delodajalec, delavec pa mu jih nato povrne.

Ste samostojni podjetnik? Preverite, kakšne prispevke boste plačevali letos: Pavšalni prispevki za zdravstvo 2019: Koliko bodo plačevali popoldanski s.p.-jevci?

Dogovor o neplačanem dopustu

Naši pravniki svetujejo delodajalcem, da z delavcem, ki želi neplačan dopust, sklenejo dogovor, v katerem zapišejo vse pomembne okoliščine koriščenja neplačanega dopusta. Tako naj se z dogovorom opredeli čas trajanja neplačanega dopusta in tudi, na kakšen način in v kakšnih rokih, bo delavec povrnil delodajalcu prispevke iz plače.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja