Go to Top

Nelojalna konkurenca: Konec začasnih prepovedi opravljanja dejavnosti?

Vlada RS je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence ter ga poslala Državnemu zboru RS v obravnavo in sprejetje po rednem zakonodajnem postopku.

Nelojalna konkurenca

Področje nelojalne konkurence ureja Zakon o varstvu konkurence (ZVK). V veljavi so ostali:Nelojalna konkurenca: Konec začasnih prepovedi opravljanja dejavnosti?

Praksa je pokazala nekatere pomanjkljivosti upravnega in prekrškovnega varstva glede dejanj nelojalne konkurence, zato je potrebna spremembo sedanje ureditve.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence

S predlogom zakona se ohranja enaka opredelitev nelojalne konkurence kakor v sedanjem ZVK. To je tako dejanje podjetja pri nastopanju na trgu, ki je v nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji in s katerim se povzroči ali utegne povzročiti škoda drugim udeležencem na trgu. Ravno tako se ohranjajo ponazoritveno navedeni primeri nelojalne konkurence podjetja v razmerju do podjetja.

Ukinjata se upravno in prekrškovno varstvo

V nasprotju z dosedanjo ureditvijo področja nelojalne konkurence pa se ukinjata upravno in prekrškovno varstvo. Na podlagi novejše sodne prakse Tržni inšpektorat RS pri izdaji začasne prepovedi ni pristojen ugotavljati zakonskih elementov nelojalne konkurence, temveč je vložena tožba zadostna podlaga za izrek začasne prepovedi.

DATA info

Željni novega znanja? Preverite brezplačne delavnice in plačljive seminarje!

To lahko povzroči absurden položaj, kadar TIRS kot prekrškovni organ ugotovi, da zakonski elementi nelojalne konkurence niso izpolnjeni, a mora kljub temu izdati začasno prepoved ravnanja podjetja do dokončanja civilnega sodnega postopka. Izdana začasna prepoved pa pomeni, da podjetje ne sme več opravljati določene dejavnosti, kar mu povzroči nepopravljivo škodo, če sodišče ugotovi, da ni šlo za dejanje nelojalne konkurence. Ker so civilni sodni postopki dolgotrajni, nekritično izdana začasna prepoved lahko povzroči likvidacijo ali stečaj podjetja, ki se mu očita dejanje nelojalne konkurence.

Kljub črtanju začasne prepovedi v upravnem postopku ima podjetje še vedno možnost, da pri pristojnem sodišču zahteva izdajo začasne odredbe, s katero bo lahko doseglo začasno prepoved dejanj nelojalne konkurence.

Po črtanju določb upravnega in prekrškovnega varstva bodo podjetja spore zaradi dejanj nelojalne konkurence reševala v civilnem postopku pred sodišči.

Ker se je z vstopom RS v Evropsko unijo pristojnost glede dampinškega in subvencioniranega uvoza prenesla na raven EU, določbe dampinškega in subvencioniranega uvoza na nacionalni ravni niso več potrebne.

Predlaga se tudi razveljavitev ZVK, ker se s predlogom tega zakona področje nelojalne konkurence prenaša v ta zakon, določbe o dampinškem in subvencioniranem uvozu pa so nepotrebne, zaradi prenosa pristojnosti na raven EU.

Ste sveži podjetnik brez izkušenj z vodenjem poslov? Ali veste kakšne so vaše nove obveznosti? Vabljeni na seminar Abeceda poslovanja.

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja