Go to Top

Prijava in odjava dela tujcev: Rok za odjavo je 3 delovne dni

Prijava in odjava dela tujcev je obvezen pogoj in velja za vse tujce, ki se zaposlijo ali delajo v Republiki Sloveniji.

Prijava dela

Prijava in odjava dela tujcev: Rok za odjavo je 3 delovne dni

Po pridobitvi delovnega dovoljenja je delodajalec dolžan v zakonskih rokih opraviti še prijavo dela:

  • za tujce, ki pred izdajo delovnega dovoljenja še niso imeli urejenega bivanja v RS, je potrebno prijavo dela opraviti v 15-ih dneh od vročitve dovoljenja za prebivanje tujcu; ta določba ne velja za tujce z osebnim delovnim dovoljenjem;
  • za tujce, ki so pred izdajo delovnega dovoljenja že imeli urejeno bivanja v RS, je potrebno prijavo dela opraviti v 10-ih dneh od vročitve delovnega dovoljenja.

Če delodajalec ne izpolni prijave dela v roku, to pomeni kršitev določb Zakona o zaposlovanju in delu tujcev, za katero je določena denarna kazen za delodajalca.

Prijavo začetka dela tujca, ki ne sklepa pogodbe o zaposlitvi, mora delodajalec opraviti na Zavodu RS za zaposlovanje na predpisanem obrazcu TUJ 4A, ki ga delodajalec prejme skupaj z delovnim dovoljenjem. V primeru izgube, si pa lahko delodajalec obrazec izpiše in izpolni sam.

Če je delodajalec s tujcem sklenil pogodbo o zaposlitvi ali pa se tujec samozaposli, se kot prijava začetka dela šteje prijava v socialno zavarovanje, ki jo delodajalec opravi pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje (preko obrazca M-1) in v tem primeru Zavod RS za zaposlovanje potrdila ne izda.

Enotno dovoljenje za prebivanje: »Vse na enem mestu« tudi za tujce v Sloveniji

Odjava dela

Delodajalec oziroma samozaposlena oseba, je dolžna najprej na Zavodu RS za zaposlovanje odjaviti delo v primeru prenehanja delovnega ali pogodbenega razmerja s tujcem pred iztekom veljavnosti dovoljenja za zaposlitev ali dovoljenja za delo.

Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ) izda zavezancu potrdilo o odjavi dela, ki je podlaga za odjavo tujca iz socialnega zavarovanja pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Brez izdanega potrdila o odjavi dela s strani ZRSZ odjava iz socialnega zavarovanja pri ZZZS ne bo možna.

Rok za odjavo dela je zakonsko določen in je 3 delovne dni od prenehanja delovnega ali drugega pogodbenega razmerja s tujcem.

Ob odjavi dela tujca mora zavezanec vrniti:

Potrebujete pravno pomoč pri pripravi pogodb o zaposlitvi? Pišite nam!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

  • vrniti dovoljenje za zaposlitev ali dovoljenje za delo
  • priložiti dokazilo, da je delovno razmerje prenehalo in da je s tem dejstvom seznanjen tudi tujec.

Potrdila o odjavi dela v primeru osebnih delovnih dovoljenj zakon ne predvideva.

Data d.o.o. nudi storitev pridobivanja delovnih dovoljenj za tujce. Pokličite nas na (0)1 6001-530 ali pišite na data@data.si.

Želite v svojem podjetju angažirati novo osebo,  pa ne razmišljate o pogodbi o zaposlitvi za novega »sodelavca«, ampak bi z osebo radi sodelovali na drug način? Veste, kaj je za podjetje v tem trenutku najbolj optimalno s stroškovnega vidika? Vabljeni na seminar Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev?

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja