Go to Top

Najem nepremičnine v Sloveniji, če se ta plačuje tujcu

Najem, ki se plačuje tujcu – fizični osebi ali pravni osebi

Najem nepremičnine, ki je v Sloveniji je praviloma obdavčen v Sloveniji. Velikokrat je lastnik nepremičnine tujec (pravna oseba ali fizična oseba), ki mora za tovrstni najem opraviti napoved in plačati od prejetega dohodka tudi davek. Davek je odvisen od statusa te pravne ali fizične osebe. V primeru nejasnosti lahko za plačljivo davčno svetovanje pokličite na telefonsko številko 01/600-1530 ali nam pišite na elektronski naslov data@data.si.

Informativni izračun plače

Tujec – fizična oseba je lastnik nepremičnine

Ko je lastnik nepremičnine fizična oseba, ki ni slovenski davčni rezident, potem mora najem prijaviti preko obrazca Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem. Davek od prejetega dohodka iz naslova najema bo odmerjen na podlagi odločbe Finančne uprave.

Ustanovite podjetje! To lahko storite pri nas!

Pravila glede napovedi so identična tistim, ki veljajo za slovenske fizične osebe. Če tujec oddaja v najem nepremičnino pravni osebi (družbe, zavodi, društva itd.) ali samostojnemu podjetniku oz. drugi fizični osebi ki opravlja dejavnost, potem je zavezanec za obračun in plačilo davka najemnik. Najemnik preko obrazca REK-2 prijavi najem, obračuna davek in ga plača hkrati z nakazilom dogovorjene najemnine. V primeru, ko tujec odda v najem nepremičnino fizični osebi (brez dejavnosti), mora sam oddati napoved in plačati davek. V obeh primerih ima možnost uveljavljanja stroškov vzdrževanja, ki znižujejo davčno osnovo ter posledično tudi davek.

 PRIJAVITE SE NA SEMINAR ZASLUŽI DENAR S SVOJIM HOBIJEM ALI IDEJO!

davčno svetovanje

Rezervirajte svoj termin za registracijo podjetja pri nas!

Fizična oseba, ki je tujec (najemodajalec) mora v državi svojega davčnega rezidentstva preveriti pravila prijave dohodkov za najem ter poznati dogovor med Republiko Slovenijo in državo rezidentstva. To je pomembno zaradi uveljavljanja odbitka ali oprostitve davka. Mednarodni sporazumi o izogibanju dvojnega obdavčevanja so ravno namenjeni temu, da ne bi prišlo do dvojne obdavčitve oz. celo do neobdavčitve posameznih dohodkov zavezancev. O izogibanju dvojnega obdavčevanja fizičnih oseb smo pisali v tem članku.

Primer izračuna davka za najem nepremičnine, ki jo oddaja tujec kot fizična oseba:

v EUR
Bruto znesek 1.500,00
Normirani stroški (15%) 225,00
Davčna osnova 1.275,00
Dohodnina / Davek 27,5% 350,63
Neto nakazilo najemodajalcu 1.149,38

Ustanovite svoj s.p. pri nas! Hitro in enostavno!

Tujec – pravna oseba je lastnik nepremičnine

Slovenija je že dolgo zanimiva za tuje investicije, zato ima kar nekaj tujih podjetij v lasti nepremičnine v Sloveniji. V kolikor sami ne opravljajo v njih svoje dejavnosti, to običajno oddajajo v najem. Kadar se najem nepremičnine plačuje tuji pravni osebi je na podlagi 70. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) potrebno ob tem odtegniti in plačati davčni odtegljaj, ki znaša 15 odstotkov. Dohodki iz nepremičnin se prednostno obdavčujejo v državi vira, se pravi tam, kjer je nepremičnina. Tudi na podlagi mednarodnih konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja je pravica države, v kateri je nepremičnina neomejena, torej sama določa stopnjo obdavčitve in način ter obseg obdavčitve. Prejemnik nakazila za najem mora vseeno preveriti v svoji državi, kako je glede pravice do obdavčitve dohodka v državi rezidentstva.

Informativni izračun za normirance

Primer izračuna davka za najem nepremičnine, ki jo oddaja tujec pravna oseba:

v EUR
Bruto znesek 1.500,00
Davčna osnova 1.500,00
Davčni odtegljaj (15 %) 225,00
Neto nakazilo najemodajalcu 1.275,00

Želim se prijaviti na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja