Go to Top

Načrt za povečanje obnovljivih virov energije po letu 2020

Trg z obnovljivimi viri energije se ne bo razvijal, če EU ne bo že zdaj sprejela ukrepov za zmanjšanje stroškov in povečanje naložb. Evropska komisija predstavlja različne načine za dosego tega cilja.

EU je na dobri poti, da v okviru širše strategije za obvladovanje podnebnih sprememb doseže cilj, da do leta 2020 pridobi 20 % vse potrebne energije iz obnovljivih virov.

To je vsekakor dobra novica, saj bo EU z večjo uporabo energije iz vetra, sončne energije, energije iz hidroelektrarn ter plime in oseke, energije iz geotermalnih virov in biomase manj odvisna od uvoza energije, povečale se bodo tudi inovacije in zaposlovanje.

Vendar pa industrija le previdno vlaga v obnovljivo energijo, saj je negotova glede prihodnje politike EU, stroški pa se tudi ne znižujejo dovolj hitro.

Če bo torej cena obnovljive energije še naprej višja od stroškov za fosilna goriva, se bo predvidoma delež obnovljivih virov energije na trgu po letu 2020 zmanjšal.

Komisija je zato pripravila poročilo o obnovljivi energiji, v katerem je predstavila različne načine za zmanjšanje stroškov z bolj usklajenim pristopom EU. Začela je tudi s pripravo politike EU po letu 2020.

Stroške lahko zmanjšamo s spodbujanjem konkurence na energetskem trgu EU. Postopno bi bilo treba prenehati s subvencijami za fosilna goriva in z energetskimi davki spodbuditi naložbe v nizkoogljične tehnologije. Hkrati bi bilo treba postopno zmanjšati ali odpraviti podporo za obnovljive vire energije, kar bi okrepilo dolgoročno konkurenčnost sektorja v primerjavi z drugimi viri energije.

Za zmanjšanje stroškov bi morali prenoviti nacionalne programe podpore ter jih po vsej EU uskladiti in poenostaviti, s čimer bi se zmanjšali upravni stroški za industrijo.

EU bi morala spodbuditi proizvodnjo energije iz vetra in sončne energije v tistih državah EU, kjer se to splača, kakor to sicer delajo podjetja z drugimi proizvodi in storitvami. Države EU bi lahko nato kupile cenejšo energijo vetra ali sončno energijo iz drugih držav EU ali zunaj EU in jim ne bi bilo treba razvijati lastnih obnovljivih virov energije.

Kaj sledi?

Komisija je začela s pripravo političnih usmeritev po letu 2020 za spodbujanje inovacij in zmanjševanje stroškov. Z oblikovanjem politike bo spodbudila industrijo k dolgoročnim naložbam, potrebnim za razvoj obnovljivih virov.

Lani je Evropska komisija objavila načrt nizkoogljičnega gospodarstva za vse gospodarske sektorje. Pripravila je tudi načrte za posamezne sektorje, denimo načrt energetske učinkovitosti do leta 2050 .

Vir: Evropska komisija

Oznake