Go to Top

Izkoristimo prednosti enotnega trga

Ukrepi bodo potrošnikom omogočili boljšo dostopnost do storitev v drugih državah EU ter spodbudili gospodarsko rast in zaposlovanje.

Enotni trg je temelj Evropske unije, saj spodbuja gospodarsko rast in zagotavlja prosti pretok oseb, blaga, storitev in kapitala po vsej EU.Izkoristimo prednosti enotnega trga

Vendar EU vseh njegovih prednosti v celoti ni izkoristila. Nekatere države izvajajo pravila neustrezno ali pa niso v zadostni meri odpravile birokratskih ovir.

To zlasti velja za storitveni sektor, kjer predpisi EU urejajo širok spekter dejavnosti, med drugim tudi poslovne storitve, nepremičnine, veleprodajo in prodajo na drobno, gradbeništvo in zabavno industrijo.

Evropska komisija na podlagi študije ocenjuje, da bi bila rast BDP v naslednjih 10 letih višja za dodatnega 2,6 %, če bi vse države članice v celoti uveljavile pravila enotnega trga za ponudnike storitev. Zmanjšale bi se tudi birokratske ovire, s čimer bi države skupaj prihranile okoli 40 milijard EUR.

Komisija zato predlaga ukrepe, ki bi pripomogli k uresničitvi ciljev in potrošnikom olajšali dostopnost storitev v drugih državah EU.
Države članice tudi poziva, naj v celoti uveljavijo pravila enotnega trga, zlasti v najpomembnejših panogah, kot so podjetništvo, gradbeništvo, turizem in prodaja na drobno. Odpraviti morajo tudi diskriminatorne zahteve, ki so zakonsko prepovedane.

Sem spadajo denimo omejitve glede narodnosti in zahteva, da trgovci na drobno z dragimi študijami utemeljijo obstoj ustreznega ekonomskega povpraševanja za njihove storitve. Druge ovire vključujejo še razlike med državami EU v zvezi s priznavanjem poklicnih kvalifikacij in diplom iz drugih držav članic.

Komisija bo istočasno okrepila uveljavljanje pravnih sredstev zoper države članice, ki še naprej kršijo zakonodajo, in sodelovala z vladami držav EU pri odpravljanju ovir na ekonomsko zanimivih področjih.

Drugi ukrepi spodbujajo zavarovalnice, naj ponudnikom čezmejnih storitev omogočijo pridobitev ustreznega zavarovanja, in podpirajo potrošnike, ki želijo kupovati storitve v drugih državah EU.

Kaj sledi?

Komisija namerava pripraviti letno poročilo, v katerem bo vsaki posamezni državi članici predlagala potrebne ukrepe za spodbujanje rasti v storitvenem sektorju.

Poročilo bo del prvega evropskega semestra, tj. šestmesečnega obdobja, v katerem se vlade EU pri pripravi proračuna in gospodarske politike medsebojno posvetujejo.

Vir: Evropska komisija