Go to Top

Način obdavčitve se lahko spremeni samo enkrat letno

Osebe z dejavnostjo morajo davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2015 predložiti najpozneje do 31. 3. 2016.

Kako oddati davčni obračun?

Način obdavčitve se lahko spremeni samo enkrat letno

Osebe z dejavnostjo davčni obračun predložijo v elektronski obliki prek portala e-Davki, pripravijo pa ga lahko s pomočjo podpornega programa Silvester Fineus (to je podporni program za pripravo obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti, ki je na voljo na istem portalu). V davčnem obračunu izpolnijo ustrezne obrazce (dele prilog) glede na način ugotavljanja davčne osnove v letu 2015.

Z Datinim kalkulatorjem za normirance si lahko naredite informativni izračun za leto 2015, ki vam omogoča ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov.

Kalkulator za normirance

Kako spremeniti način ugotavljanja davčne osnove?

V davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti lahko zavezanci do 31. 3. 2016 spremenijo izbrani način ugotavljanja davčne osnove. To naredijo tako, da v obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti označijo ustrezno polje pod VII. točko.

Vir: www.fu.gov.si

Če označijo VII.A, morajo k obračunu priložiti še priglasitev ugotavljanja davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov za naslednje davčno leto (vsebuje vse izjave, da izpolnjujejo pogoje za »normiranca«).

DATA info

Željni novega znanja? Preverite brezplačne delavnice in plačljive seminarje!

Razmišljate o prehodu iz navadnega s.p. na normiranca?

Če označijo VII.B, se s tem prekine »normiranost« in dodatno pojasnjevanje ni potrebno.

Biti normiranec ali voditi poslovne knjige

Če želijo spremeniti način ugotavljanja davčne osnove in 1. 1. 2016 preiti na ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, morajo v obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti označiti VII.A in priložiti k davčnemu obračunu še priglasitev ugotavljanja davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov za naslednje davčno leto, s katero se zavezujejo, da izpolnjujejo z zakonom predpisane pogoje za vstop v tak način obdavčitve.

Potrebujete pomoč pri davčni optimizaciji? Pišite nam!

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Če želijo spremeniti način ugotavljanja davčne osnove in 1. 1. 2016 preiti na ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem dejanskih odhodkov, morajo v obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti označiti VII.B. V tem primeru morajo od 1. 1. 2016 voditi poslovne knjige.

Več informacij o obveznostih, ki jih ima normiranec, dobite na našem izobraževanju Na kaj moram biti pozoren kot normiranec.

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja