Go to Top

Posebnosti na izobraževanju s področja športa in rekreacije ter kulture in umetnosti

V vročih poletnih mesecih skoraj vsak od nas malce razmisli o tem, kako bi potrošil svoj prosti čas, in nemalokdo pomisli na bodisi šport bodisi kulturne dogodke. V tem razdelku bomo govorili prav o registraciji dejavnosti na področju športa pri podjetjih, o posebnih pogojih in zakonski podlagi pri njih.

O dejavnostih, ki se dotikajo izobraževanj, smo pisali že v prvem članku, o specifičnih pogojih, ki zadevajo določene vrste usposabljanj in izobraževanj, pa si lahko preberete v drugem članku.

Posebnosti na izobraževanju s področja športa in rekreacije ter kulture in umetnosti

Posebnosti pri izobraževanju s področja športa in rekreacije ter kulture in umetnosti

Opravljanje dejavnosti na področju športa, ki se opravlja kot pridobitna dejavnost, kot tudi kulture in umetnosti, se lahko izvaja tudi na poseben način:

Posameznik lahko samostojno kot poklic opravlja kulturno dejavnost ali športno dejavnost, kot samostojni ustvarjalec na področju kulture oz. športa, če je vpisan v razvid samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnem za kulturo  oz. za šport.

Šport in rekreacija

Opravljanje dejavnosti na področju športa, ki se opravlja kot pridobitna dejavnost, lahko opravljajo pravne osebe in posamezniki s stalnim prebivališčem v RS, ki so vpisani v razvid zasebnih športnih delavcev - 34. člen Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02 - odl. US, 110/02 - ZGO-1, 15/03 -ZOPA).

To dejavnost lahko opravljajo pravne osebe in posamezniki s stalnim prebivališčem v RS, ki so vpisani v razvid zasebnih športnih delavcev - 34. člen Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02 - odl. US, 110/02 - ZGO-1, 15/03 -ZOPA).

Postopek registracije podjetja je na VEM točki DATA brezplačen. Rezervirajte termin!

Bogdana Rejc, DataBogdana Rejc, Data

Posameznik lahko na podlagi 34. člena Zakona o športu opravlja naloge v športu kot zasebni športni delavec, če:

  • ima ustrezno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost za opravljanje te dejavnosti,
  • ima licenco za opravljanje dejavnosti v športu, če je predpisana,
  • mu ni s pravnomočno odločbo prepovedano opravljanje te dejavnosti,
  • obvlada slovenski jezik in
  • ima stalno prebivališče v RS.

Poleg navedenega pa lahko posameznik samostojno kot poklic opravlja športno dejavnost, če je v skladu z določbami 35. člena Zakona o športu vpisan v razvid poklicnih športnikov.

Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije, lahko tako vključuje vsakršno izobraževanje na tem področju, ki je formalno organizirano, bodisi za skupine ali posameznike, in lahko poteka v različnih oblikah in v različnih okoljih. Tako so to lahko jahalne šole, plavalne šole, dejavnosti samostojnih športnih inštruktorjev, učiteljev in trenerjev – torej npr. poučevanje joge.

Kultura in umetnost

Pogoji za vpis kot samostojni ustvarjalec na področju kulture (82. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo):

  • da kandidat opravlja samostojno specializiran poklic na področjih iz 4. člena tega zakona in ni uživalec pokojnine,
  • da ima ustrezno strokovno izobrazbo oziroma z dosedanjim delom izkazuje, da je usposobljen za opravljanje te dejavnosti.

V izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti, se vključuje tisto, ki je formalno organizirano, poteka lahko v različnih oblikah in je predvsem namenjen prostemu času in osebnostnem razvoju, saj ne vodi do pridobitve naziva poklicne ali strokovne izobrazbe, oz do strokovnih ali znanstvenih naslovov. Tako je to lahko poučevanje igranja glasbil, poučevanje plesa, risanja in igre.

Želite izvedeti več o klasifikaciji dejavnosti? Vabljeni na brezplačno predavanje Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja.

DATA d.o.o

Aktivnost se izvaja v okviru projekta "VEM 2015", ki ga financirata RS, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in SPIRIT Slovenija, Javna agencija.

SPIRIT Slovenija, javna agencija Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja