Go to Top

Na trgu v porastu prodaja domačih pridelkov

Bodoči podjetniki, ki pridejo na našo VEM točko DATA ustanoviti podjetje, pogosto  med dejavnosti svojega podjetja, uvrščajo dejavnosti s področja gostinstva (restavracije, okrepčevalnice, začasne gostinske obrate…), proizvodnjo živil, zlasti pa se je v zadnjem času povečalo število tistih, ki predelujejo domače pridelke v najrazličnejše produkte, ki jih želijo prodati na trgu.

Na trgu v porastu prodaja domačih pridelkov

Takim podjetnikom moramo pojasniti, da dokler pečejo piškote, torte, kuhajo marmelade in pripravljajo slastne namaze za svoje domače in prijatelje ter jim podarijo svoje bio izdelke, to ne pomeni, da se ukvarjajo s prodajo izdelkov. Ko ustanovijo svoje podjetje in želijo dejavnost opravljati za trg, se zadeve zapletejo, vsaj kar se zakonodaje tiče.

Zakonodaja glede ravnanja z živili

Evropska unija je sprejela strogo zakonodajo glede ravnanja z živili, ki se prodajajo v skupnem evropskem prostoru:

Poglavitni cilj splošnih in posebnih higienskih pravil je zagotoviti visoko raven varstva potrošnikov. Vsak nosilec dejavnosti, v živilski verigi mora zagotoviti, da varnost hrane ni ogrožena.

Nova pravila temeljijo na sledečih principih:

  • primarna odgovornost za zagotavljanje varna hrane je na strani nosilca živilske dejavnosti,
  • varnost živil mora biti zagotovljena skozi celotno prehransko verigo, začenši s primarno proizvodnjo,
  • v celotni prehranski verigi morajo biti vključeni postopki, ki temeljijo na principih HACCP,
  • obvezna je registracija in odobritev živilskih obratov,
  • zakonodaja omogoča razvoj smernic dobre higienske prakse, oziroma določa uporabo principov HACCP, kot orodja za izpolnjevanje novih zahtev zakonodaje.
  • upoštevana je fleksibilnost zakonodaje do proizvajalcev v odročnih predelih (npr. visokogorje) ter do tradicionalnih postopkov in metod.
  • Pravila Skupnosti, ki se nanašajo na higieno živil (Uredbo 852/2004/ES) se ne uporabljajo za primarno proizvodnjo za zasebno domačo uporabo ali za domačo pripravo, ravnanje s hrano ali njeno skladiščenje za zasebno domačo porabo.

Postopek registracije podjetja je na VEM točki DATA brezplačen. Pišite nam!

Bogdana Rejc, DataBogdana Rejc, Data

Zakonodaja skupnosti se nanaša na vse stopnje proizvodnje, predelave, distribucije in dajanja v promet živil, ki so namenjeni prehrani ljudi.

“Dajanje v promet” pomeni imeti živila za prodajo, vključno s ponujanjem za prodajo ali vsemi drugimi oblikami prenosa, brezplačno ali proti plačilu, prodajo, distribucijo in druge oblike prenosov.

Vir: Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Preberite nadaljevanje članka: Registracija živilske dejavnosti obvezna tudi za catering.

Več informaij o postopkih pred, med in po registraciji podjetja dobite na brezplačnem Skupinskem svetovanju pred registracijo podjetja.

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Bogdana Rejc, podjetniška svetovalka


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja