Go to Top

Prijava gotovine obvezna za vse, ki potujejo v EU ali iz nje

Vsi potniki, ki potujejo v EU ali iz nje z gotovino v vrednosti 10. 000 EUR ali več oziroma z gotovino enake vrednosti v drugih valutah, morajo znesek prijaviti carini.

Prijava je obvezna v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES), št. 1889/2005, o kontroli gotovine ob vstopu v EU ali izstopPrijava gotovine obvezna za vse, ki potujejo v EU ali iz njeu iz nje (UL L 309, 25.11.2005) in Zakonom o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 16/08, 85/09 in 109/12) .

Kontrola velja v vseh državah članicah EU

Ta ukrep izvajajo enotno vse države članice EU in je uveden kot pomoč v prizadevanjih EU za zatiranje kriminala in izboljšanju varnosti s preprečevanjem pranja denarja, terorizma in kriminalitete.

Kaj štejemo pod gotovino?

V skladu z določbami zadevne evropske uredbe gotovina pomeni:

DATA info

Željni novega znanja? Preverite brezplačne delavnice in plačljive seminarje!

  • prenosljive instrumente, ki se glasijo na prinosnika, vključno z denarnimi instrumenti, ki se glasijo na prinosnika, kot so potovalni čeki, prenosljive instrumente (vključno s čeki, zadolžnicami in denarnimi nakazili), ki so izdani na prinosnika, indosirani brez omejitev, izdani v korist fiktivnega prejemnika ali v drugih oblikah, ki dopuščajo prenos naslova ob predaji, ter nepopolne instrumente (vključno s čeki, zadolžnicami in denarnimi nakazili), ki so sicer podpisani, vendar brez navedbe imena prejemnika plačila in
  • gotovino (bankovci in kovanci, ki so v obtoku kot plačilno sredstvo).

Kje je treba oddati prijavo?

Prijavo je treba izpolniti in predložiti carini v pisni obliki na kontrolni točki vstopa v EU ali izstopa iz nje. Potnik lahko zahteva izdajo overjene kopije prijave.

Več informacij: Obrazec za prijavo gotovine 

Zakaj je prijava gotovine potrebna?

Prijava gotovine je potrebna zaradi EU in nacionalne zakonodaje in zaradi izognitve kaznim v primeru kršitve.

Kaj se zgodi, če prijava ni oddana ali je napačna?

Če obveznost prijave gotovine ni izpolnjena, se gotovina lahko zadrži ali zapleni in lahko se naložijo kazni.

Pripravila: Anja Grahek


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja