Go to Top

Letna poročila 2017 že lahko oddate

Letna poročila 2017 že lahko oddate! Iz Ajpesa so namreč sporočili, da njihova aplikacija, preko katere se poročila oddajajo, že deluje. Rok za oddajo letos ni 31. marec, ampak 3. april.

>>> Letna poročila 2017 lahko tisti, ki sami vodite knjigovodstvo, pripravite tudi na delavnici Zaključna bilanca 2017. Letno poročilo in davčni obračun boste tako pripravili s pomočjo izkušene računovodje in se s tem izognili nepravilnostim.

Svoje knjigovodstvo vodite sami? Ste v dvomih, kako pripraviti bilanco stanja in izkaz uspeha?

Samostojni podjetniki, gospodarske družbe, zadruge in društva morajo vsako leto Finančni upravi RS (Furs) in Agenciji za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) predložiti zahtevana zaključna poročila za preteklo leto.

Potrebujete davčno svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si.

Osebe z dejavnostjo morate davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za koledarsko leto predložiti Fursu. V davčnem obračunu izpolnite ustrezne obrazce glede na način ugotavljanja davčne osnove v tekočem davčnem obdobju. Običajno je to koledarsko leto.

Ajpesu morate predložiti letno poročilo zaradi javne objave, podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih pa za državno statistiko.

Letno poročilo, ki ga predložite Ajpesu, se šteje kot priloga k davčnemu obračunu. Zato vam ga ni treba pošiljati še na Furs. Morate pa to v davčnem obračunu izrecno navesti.

Normiranci morate Fursu predložiti “le” davčni obračun in določiti zavarovalno osnovo za prihodnje poslovno leto. Davčni obračun lahko pripravite tudi na naši delavnici. Ni pa vam treba oddati letnega poročila Ajpesu.

Zakaj letna poročila 2017 lahko oddate do 3. aprila?

101. člen Zakona o splošnem upravnem postopku določa, da se rok za oddajo letnega poročila podaljša, če je zadnji dan predpisanega roka nedelja, državni praznik, dela prost dan. Oziroma kak drug dan, ko se pri organu ne dela.

letna poročila 2017

Rok za izpolnitev obveznosti se v tem primeru izteče s pretekom prvega naslednjega delavnika.

Predpisan rok za oddajo letnega poročila in davčnega obračuna je sicer 31. marec. Ker je ta dan letos sobota, 1. aprila je nedelja, 2. april pa državni praznik – velikonočni ponedeljek, se rok za oddajo podaljša do 3. aprila.

To velja tako za družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), kot tudi za samostojne podjetnike, ki so dolžni Ajpesu predložiti letno poročilo. Tudi rok za predložitev davčnega obračuna Fursu se za leto 2017 podaljša do 3. aprila. In sicer iz enakih razlogov, kot veljajo glede roka za oddajo letnega poročila.

Na delavnici se naučite izdelati davčni obračun, ki ga morate oddati Finančni upravi RS, če poslujete na podlagi normiranih odhodkov ter določiti zavarovalno osnovo za tekoče poslovno leto.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja