Go to Top

Kozmetični izdelki morajo biti ustrezno priglašeni

Vse kar je domače, bio oziroma naravno je danes popularno. To velja tudi pri kozmetiki. Mnogi zato razmišljajo, da bi izdelovali domačo kozmetiko, s prodajo tovrstnih izdelki pa prišli do dodatnega zaslužka. Če ste tudi vi med njimi, na brezplačnem izobraževanju Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo preverite, za kaj morate poskrbeti, preden registrirate s.p.. Kozmetični izdelki morajo denimo imeti, preden so dani na trg, pripravljeno ustrezno oceno oziroma poročilo o varnosti.

Prijava na izobraževanje

izobraževanje

Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo

Imate podjetniško idejo? Preverite jo skupaj s podjetniškimi strokovnjaki!

Več informacij

Domača kozmetika mora biti, preden je dana na trg, ustrezno priglašena. Podjetnik mora o svoji dejavnosti obvestiti Urad RS za kemikalije. Preden so kozmetični izdelki dani v prodajo, pa mora odgovorna oseba opraviti tudi elektronsko priglasitev kozmetičnega izdelka na Evropsko komisijo. To stori prek spletnega portala za kozmetične izdelke (ang. Cosmetic Products Notification Portal).

V sklopu priglasitve, mora podjetnik oziroma odgovorna oseba, predložiti naslednje informacije:

  • kategorijo kozmetičnega izdelka in njegovo ime ali imena, ki omogočajo njegovo specifično identifikacijo;
  • ime in naslov odgovorne osebe, pri kateri je dokumentacija z informacijami o kozmetičnem izdelku vselej dostopna;
  • državo izvora v primeru uvoza;
  • državo članico, v kateri se bo kozmetični izdelek dal na trg;
  • kontaktne podatke fizične osebe, s katero se po potrebi lahko stopi v stik;
  • prisotnost snovi v obliki nanomaterialov;
  • ime in številko CAS (Chemicals Abstracts Service) ali ES številko snovi, ki so razvrščene kot rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje (CMR), kategorije 1A ali 1B;
  • okvirno formulacijo, ki omogoča hitro in ustrezno zdravljenje v primeru težav.

Poleg tega morajo imeti kozmetični izdelki izdelano poročilo o varnosti kozmetičnega izdelka z oceno o varnosti.

Kozmetični izdelki morajo imeti oceno o varnosti

Evropska uredba (člen 11 Uredbe (ES) št. 1223/2009) določa, da se za vsak izdelek, preden se da na trg, pripravi dokumentacija z informacijami o izdelku. To dokumentacijo je treba po potrebi posodabljati, poleg tega pa mora biti v elektronski ali drugi obliki na naslovu odgovorne osebe, navedenem na embalaži izdelka, vedno dostopna pristojnim organom za namene nadzora trga. In sicer še 10 let po tem, ko je bila na trg dana zadnja serija izdelka.

kozmetični izdelkiNajpomembnejši del dokumentacije z informacijami o izdelku z vidika varnosti je poročilo o varnosti kozmetičnega izdelka. Drugi deli so jasen opis kozmetičnega izdelka, opis metode proizvodnje in izjava o skladnosti z dobro proizvodno prakso, dokazila o učinkih, ki naj bi jih imel kozmetični izdelek, ter podatki o testiranju na živalih.

Oceno varnosti kozmetičnega izdelka, določena je v delu B Priloge I k Uredbi (ES) št. 1223/2009, mora izvesti usposobljen ocenjevalec varnosti. Mora pa pri ocenjevanju aktivno sodelovati tudi odgovorna oseba.

Kot so nam pojasnili na Uradu RS za kemikalije, na uradu ne pripravljajo poročil oziroma ocen o varnosti kozmetičnih izdelkov. S tem se ukvarjajo svetovalne službe ali posamezniki.

Zakonodaja za kozmetične izdelke določa izobrazbo, ki jo mora imeti oseba, ki izdela oceno varnosti. Ocenjevalec varnosti mora biti “oseba, ki ima diplomo ali druga dokazila o formalnih kvalifikacijah, pridobljenih ob končanju univerzitetnega teoretičnega in praktičnega študija farmacije, toksikologije, medicine ali podobne vede, ali študija, ki se v državi članici priznava kot enakovreden”.

Prijava na izobraževanje

Mikrobiološka kakovost

V določenih primerih morajo biti kozmetični izdelki tudi mikrobiološko testirani. In sicer je treba nameniti posebno pozornost mikrobiološkim lastnostim kozmetičnih izdelkov, ki so namenjeni uporabi okoli oči, na sluznicah in na poškodovani koži (npr. izdelki za nego kože, primerni za atopično ali vneto kožo). Mikrobiološko testiranje je potrebno tudi v primeru, ko gre za izdelke, namenjene otrokom, mlajšim od treh let, starejšim ljudem ali osebam z zmanjšano odpornostjo.

Registracija s. p. je hitra, brezplačna in enostavna! Rezervirajte si svoj termin na 01 600 1530 ali nam pišite na data@data.si!

Bogdana Rejc, DataBogdana Rejc, Data

Kozmetični izdelki – bi jih prodajali tudi vi?

Za to, da boste lahko kozmetične izdelke izdelovali in prodajali skladno z zakonodajo, morate najprej poskrbeti za ustanovitev podjetja oziroma registracijo dejavnosti. To lahko storite na VEM točki Data, kjer podjetje brezplačno registrirate ob pomoči izkušenega referenta. Ustrezno morate urediti tudi prodajo, pa naj bo to prodaja na stojnici ali preko družabnih omrežij.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja