Go to Top

Koliko denarja bo v 2017 namenjenega podjetništvu?

Koliko denarja bo v 2017 namenjenega podjetništvu? Vlada RS je namreč že sprejela Poslovni in finančni načrt Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2017.

template_evropska_sredstva

Slovenski podjetniški sklad (SPS) bo tako v letu 2017 ponudil mikro, malim in srednje velikim podjetjem kar okoli 120 mio evrov ugodnih finančnih spodbud za krepitev podjetniških aktivnosti.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Finančne spodbude bodo podjetjem na voljo v obliki:

  • Koliko denarjaGARANCIJ za zavarovanje bančnih kreditov z znižanimi stroški (nižjo obrestno mero oz. ostalimi ugodnejšimi pogoji). Te finančne spodbude bodo še vedno daleč v ospredju in bodo predstavljale kar cca 80 % vseh ponujenih finančnih sredstev s strani Sklada.
  • cca 20 % sredstev bo SPS ponudil v obliki ostalih finančnih spodbud:
    • zagonske spodbude za inovativna podjetja, za problemska območja ter za lesarstvo
    • semenski kapital
    • mikrokrediti, ki bodo prvič namenjeni tudi mikro in malim podjetjem na problemskih območjih

Tako bo Slovenski podjetniški sklad s ponujenimi ugodnimi finančnimi sredstvi omogočil podporo cca 1.200 podjetjem.

Ukrepi Slovenskega podjetniškega sklada bodo tako pozitivno vplivali na povečanje konkurenčnosti slovenskih podjetij oz. slovenskega gospodarstva. Usmerjeni so predvsem v izboljšan dostop do virov financiranja in pomagajo podjetjem v vseh fazah njihovega razvoja, kot so sredstva za zagon in začetno delovanje MSP, lasten razvoj in inovativnost in s tem prenos tehnoloških rešitev iz institucij znanja v MSP ter sredstva za spodbujanje rasti in razvoja MSP s ciljem hitre globalne rasti in spodbujanja razvojnih investicij tako doma kot tudi na tujih trgih.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Vir: Slovenski podjetniški sklad

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja