Go to Top

Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine

Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine

Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine,  ki začne veljati 1. maja 2014, velja pa do 31. decembra 2016. Ključne novosti se nanašajo na dopuste zaposlenih, odpovedne roke, odpravnine in dodatke na delovno dobo.

Pripravništvo

Za primer pripravništva je po novem možna tudi sklenite pogodbe o zaposlitvi za določen čas.kolektivna pogodba dejavnosti trgovine

Deljen delovni čas

Delovni čas se lahko deli na največ dva dela.

Letni dopust

Delavec dodatni dan letnega dopusta po dveh letih delovne dobe. Dodatni dan pridobi tudi tisti, ki je v preteklem koledarskem letu opravil vsaj 1500 ur nočnega dela.

Kolektivna pogodba dejavnost trgovine, dodatki

Dana je bila podlaga za postopen prehod na dodatek na delovno dobo pri zadnjem delodajalcu, tako da se ne posega v dodatek na skupno delovno dobo delavca. Torej se do uveljavitve Kolektivne pogodbe ne posega v že pridobljen dodatek delojemalca.

Božičnica se lahko izplača v nedenarni obliki.

Višina regresa v primeru celotnega izplačila v denarju je v višini minimalne plače. Višina regresa za delno izplačilo v nedenarni obliki pa znaša 910,00 EUR. V denarni obliki je potrebno izplačati najmanj 55%.

Odpravnina ob upokojitvi

Delavcu, ki je zaposlen najmanj pet let in se upokoji, moram delodajalec ob izplačilu zadnje plače izplačati odpravnino najmanj v višine ene povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece. Tistemu, ki je prav tako bil zaposlen najmanj pet let in se upokoji prej ali najkasneje šestdeset dni po izpolnitvi pogojev ali se invalidsko upokoji, je delodajalec dolžan izplačati odpravnino v višini dveh povprečnih plač.

Disciplinske sankcije

Kot taki se lahko izrečeta denarna kazen in odvzem bonitet.

Kolektivna pogodba za dejavnost trgovine velja za vse delodajalce, ki imajo skladno z zakonom registrirano področje trgovinske dejavnosti G in jo opravljajo kot glavno dejavnost. Torej za trgovino z motornimi vozili in popravili motornih vozil, posredništva in trgovino na debelo ter trgovino na drobno, razen z motornimi vozili. Podroben seznam po dejavnostih, za katere velja kolektivna pogodba, je dostopen tukaj.

Pripravila Maja Bohar

Pridružite se nam na naši Facebook strani s klikom na gumb


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja