Go to Top

Koledar poročanja za februar 2022 – preverite ga!

Koledar poročanja za februar 2022 – poročanja so odgovornost podjetij oz. podjetnikov

Koledar poročanja za februar 2022 – februar je najkrajši mesec v letu, a vseeno poln rokov za oddajo. Potrebno je oddati poročila, obračune in napovedi. Da kakšnega ne boste izpustili, smo jih za vas pripravili v spodnji tabeli. Če bi potrebovali pomoč naših računovodskih ali davčnih svetovalcev, nas lahko vedno pokličete na 01/600-1530 ali pa nam pišete na [email protected]. Prav tako smo pa na voljo tudi, če želite ustanoviti podjetje! Na naši Data točki lahko ustanovite d.o.o. ali odprete s.p.!

Informativni izračun plače

Koledar poročanja za februar 2022 – do 15.2.2022

DATUM POROČANJA/DOGODEK
10.2. ·         Plačilo akontacij davka iz dejavnosti SP za januar 2022

·         Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za januar 2022

·         Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za januar 2022 – vezano na dan prejetja dohodka)

10.2.-17.2. ·         obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu (AJPES)
15.2. ·         Intrastat – poročanje statistiki blagovne menjave med državami članicami EU za januar 2022

·         poročanje v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjene v mesecu januar 2022

·         oddaja podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu januar 2022

·         obračun in plačilo (v petih dneh) prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost za januar 2022

·         plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic za januar 2022

·         obračun in plačilo (v petiih dneh) prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače za januar 2022

·         obračun in plačilo požarne takse za januar 2022

Ob redni zaposlitvi lahko odprete popoldanski s.p.!

računovodsko svetovanje

Preverite podjetniška izobraževanja, ki jih izvajamo na Dati!

Koledar poročanja za februar 2022 – od 15.2.2022

18.2. ·         (oziroma na dan izplačila dohodkov) – poročanje o plačah in drugih dohodkih iz delovnega razmerja (obrazec REK-1 in i–REK); plačilo prispevkov  v 5ih dneh

·         obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za januar 2022

21.2. ·         rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za januar 2022

·         poročanja DDV; obrazec DDV-O za januar 2022 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za januar 2022 (op. plačilo DDV je 28.02.2022)

·         obrazec DVP – Poročanje o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za januar 2022

·         obrazec SN12-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za januar 2022

·         obrazec SN22-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za januar 2022

·         obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za januar 2022

·         obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za januar 2022

25.02. ·         Plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil za januar 2022

·         Plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov za januar 2022

·         Plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin za januar 2022

28.2. ·         obrazec 1A – Izplačilo akontacij plač za mesec januar 2022 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači

·         obrazec 1-ZAP/M – Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za januar 2022

·         poročanja DDV Obračun DDV-O za januar 2022

·         obrazec PD–O Poročilo o dobavah (76.a člen) za januar 2022

·         obrazec SKV – Poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za januar 2022

·         obračun davka na finančne storitve za januar 2022

·         oddaja obračuna davka na motorna vozila za januar 2022

Udeležite se brezplačnega skupinskega svetovanja pred registracijo podjetja!

Koledar poročanja za februar 2022 – kaj pa fizične osebe?

Kaj morajo pa poročati fizične osebe? O tem smo nedavno pisali v našem članku Roki za dohodnino 2021. Zelo blizu tudi rok za oddajo vloge za olajšavo za vzdrževane družinske člane!

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja