Go to Top

Vaši prihranki so varni kljub likvidaciji bank

Pretekli teden smo bili priča likvidaciji dveh slovenskih bank – in sicer Factor banke in Probanke. Banka Slovenije zagotavlja, da so vloge komitentov obeh bank varne.

Banka Slovenije je sporočila, da so likvidacijo namerno sporočili v petek, zato da bi preprečili morebitno panično dvigovanje gotovine. Prav tako pa je v petek vlada je pripravila dva ukrepa na podlagi Zakona o ukrepih RS za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB).

savings

Likvidacija bank

S prvim ukrepom je Republika Slovenija izdala poroštvo za zagotavljanje likvidnosti in solventnosti dveh bank in sicer Factor banke d.d. in Probanke d.d. Z drugim ukrepom pa je Banka Slovenije z 6.9. začela postopek nadzorovanega prenehanja poslovanja Factor banke in Probanke, ker sta to banki, ki dolgoročno nista sposobni preživeti na trgu.

Poslovanje obeh bank bo v prihodnje potekalo nemoteno. Pomembno je, da bodo vsi navadni upniki (deponenti in kreditorji banke, ne glede na status osebe – fizična ali pravna) poplačani, njihovi depoziti pa so varni ne glede na višino posameznega depozita in bodo v celoti izplačani ob dospelosti, saj bosta banki delovali do zaključka vseh poslov z navadnimi upniki. Stranke (fizične in pravne osebe) bodo še naprej lahko nemoteno poslovale z bančnimi karticami, opravljale plačilni promet in ostale bančne storitve.

Kreditne pogodbe, ki so bile sklenjene, ostajajo v veljavi. Kreditojemalci morajo odplačevati svoj dolg ob dospelosti, nikakor pa jim ne bo potrebno predčasno poplačati dolga. Strošek prenehanja poslovanja bodo v prvi vrsti nosili lastniki obeh bank (delničarji), nato imetniki podrejenih finančnih instrumentov, preostanek pa Republika Slovenija.

Nadzorovano prenehanje poslovanja v praksi pomeni, da je Republika Slovenija Banki Slovenije izdala poroštvo v višini 490 milijonov evrov za Probanko in 540 milijonov evrov za Factor banko, ki bo omogočalo nemoteno zagotavljanje likvidnosti in normalno izpolnjevanje obveznosti obeh bank do navadnih upnikov.

V času nadzorovanega prenehanja poslovanja banki praviloma ne bosta sklepali novih poslov.

Pripravila Alenka Bizilj, DATA

Vir: Banka Slovenije

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja