Go to Top

Kakšni sporazumi med podjetji so prepovedani?

Na prostem trgu so prepovedani sporazumi med podjetji, ki bi lahko ogrozili učinkovito konkurenco. Le-ta je nujno potrebna za uspešno gospodarstvo.

sporazumi med podjetjiSporazumi med podjetji, sklepi podjetniških združenj ali pa samo usklajena ravnanja med podjetji so prepovedana, če bi lahko ogrozila, omejila ali preprečila učinkovito konkurenco v Sloveniji.

Zakon o preprečevanju omejevanje konkurence (ZPOmK-1) našteva določene primere. Tako je med podjetji prepovedano:

  • Določati nakupne ali prodajne cene
  • Omejevati ali nadzirati proizvodnjo, prodajo, tehnični napredek
  • Razdeliti trg ali vire nabave
  • Diskriminirati poslovne partnerje v podobnih poslih, če bi bili s tem postavljeni v slabši konkurenčni položaj

Takšni sporazumi so prepovedani in nični.

Izjeme

ZPOmK-1 pa določa kar nekaj izjem. Tako lahko podjetja sklepajo sporazume, s katerimi izboljšujejo proizvodnjo, prispevajo k tehničnem in gospodarskem razvoju ter hkrati koristijo potrošnikom.

Poleg tega podjetja lahko sklepajo sporazume, če so ti majhnega pomena. Za to izjemo gre, če bi sklenila sporazum podjetja, ki nimajo velikega tržnega deleža.

Globe

Javna agencija RS za varstvo konkurence je prekrškovni organ in lahko podjetjem naloži globo in sicer v višini 10 odstotkov letnega prometa.  Posebej se lahko  kaznuje tudi posamezna odgovorna oseba. Poleg tega so podjetja odgovornoa tudi za škodo, ki jo povzročijo s sporazumom.

Pripravila M. Guček

Pridružite se nam na naši Facebook strani s klikom na gumb


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja