Go to Top

Kakšne razpise MGRT-ja lahko pričakujemo v naslednjih 2 letih?

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo v naslednjih 2 letih sredstva namenjalo spodbujanju podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem novih podjetij. Za ta namen se bodo razpisali javni razpisi za e-vavčerje na različnih vsebinskih področij, spodbude za zagon podjetij P2 ter razpise za socialna podjetja.

Kakšne razpise MGRT-ja lahko pričakujemo v naslednjih 2 letih?

Sredstva bo ministrstvo namenilo tudi za razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP-je zlasti za internacionalizacijo. S tega področja bodo razpisana sredstva za predstavitev na tujih trgih, za izvedbo tržnih raziskav, predstavitev podjetij na mednarodnih forumih in dogodkih, zaščiti intelektualne lastnine za MSP-je ter za turizem.

Razpisani bodo tudi javni razpisi za spodbujanje socialnega podjetništva in poklicnega vključevanja v socialna podjetja ter socialnega in solidarnega gospodarstva, z namenom, da bi vsem olajšali dostop do zaposlitve. V okviru te prednostne naložbe bodo razpisana sredstva za mentorske sheme za ranljive skupine, zaposlene v socialnih podjetjih.

izobraževanje

Financirajte svoje naložbe z nepovratnimi sredstvi

Slovenija v obdobju 2014–2020 razpolaga s kar 3,255 milijarde evrov sredstev iz evropskih strukturnih skladov in Kohezijskega sklada. Če želite biti tudi vi med prejemniki evropskih ali nacionalnih razvojnih sredstev je nujno, da dobro poznate programe in razpise, zanimive za vaše podjetje

Več informacij

Trenutno so odprti sledeči razpisi :

  • za ugodna posojila podjetniškim projektom v letu 2015 (rok: 26.11.2015, Slovenski regionalno razvojni sklad)
  • za ugodna posojila projektom na področju obdelave in predelave lesa (rok: 12.11.2015, Slovenski regionalno razvojni sklad)
  • razpisi SID banke (Spodbude za naložbe v učinkovito rabo energije malih in srednje velikih podjetij, Financiranje naložb, ki jih izvajajo mala in srednje velika podjetja (MSP), Finančna sredstva namenjena malim in srednje velikim podjetjem, ki jih potrebujejo za svoje poslovanje in razvoj)
  • ugodni krediti za okoljske naložbe (Eko sklad)

Da boste sproti obveščeni o aktualnih javnih razpisih, za vas objavljamo pregled aktualnih razpisov (tako decentralizirane, kot tudi EU razpise).

Pripravila: Špela Grošelj, Data d.o.o.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja