Go to Top

Kako uporabljati naš kalkulator za informativni izračun dohodnine?

V podjetju Data smo pripravili kalkulator, s katerim si lahko pripravite informativni izračun dohodnine, če kot vzdrževane družinske člane uveljavljate otroke. Kalkulator vam bo izračunal, katera izmed možnosti uveljavljanja olajšave za otroke je najbolj idealna za vašo družino glede na vašo bruto plačo, regres za letni dopust, plačane prispevke in vplačane akontacije.

izobraževanje

Kalkulator za informativni izračun dohodnine: kaj vse morate vedeti?

Kalkulator za informativni izračun dohodnine (olajšava za otroke) bo izpisal najugodnejšo možnost, s katero boste lahko uveljavljali olajšavo za otroke in prejeli najvišjo vračilo dohodnine oziroma morali najmanj doplačati.

Izračun dohodnine – olajšava za otroke

Informativni izračun dohodnine na podlagi vplačane akontacije

Ker smo v zadnjem obdobju glede izračuna dohodnine prejeli več vprašanj, v nadaljevanju natančno pojasnjujemo, kako morate uporabljati naš kalkulator za izračun dohodnine, če imate vzdrževane otroke.

V polje z bruto plačo vnesite celoten znesek bruto plač, ki ste jih prejeli glede na obdobje za katerega želite opraviti informativni izračun dohodnine. V kalkulator morate vnesti tudi regres za letni dopust. Višino regresa ureja Zakona o delovnih razmerjih, ki določa, da je delavec upravičen do regresa, najmanj v višini minimalne plače.

V kalkulator morate v polje s plačani prispevki vpisati tudi znesek plačanih prispevkov, med katere sodijo naslednji prispevki:

  • za zdravstveno zavarovanje,
  • za pokojninsko zavarovanje,
  • prispevek za zaposlovanje in
  • prispevek za starševsko varstvo.

V polje s vplačanimi akontacijami pa vnesete celoten znesek akontacij dohodnine, ki jih je za vas vplačal delodajalec glede na obdobja za katerega opravljate izračun dohodnine. Akontacija dohodnine se plačuje pri vsakem izplačilu plače ali regresa.

V polja vnašajte številke, zaokrožene na dve decimalki, kot ločilo lahko uporabite piko ali vejico, če kakšnega od dohodkov niste prejeli (npr. regresa), vpišite ničlo (0). Tisočic ne ločujte s piko (pravilno: 11000,00; nepravilno: 11.000,00).

Če ste otroka dobili na sredini leta, se zanj olajšava upošteva tudi za mesec, v katerem se je rodil, ne glede na dan rojstva v posameznem mesecu.

informativni izračun dohonine

Informativni izračun dohodnine za zaposlene starše

Naš informativni izračun dohodnine je namenjen osebam, ki prejemajo dohodek iz rednega delovnega razmerja (zaposlitev za določen ali za nedoločen čas s pogodbo o zaposlitvi). Kalkulator ni prilagojen za dohodke, ki jih oseba prejema iz drugega dela po civilnopravnih pogodbah (podjemna pogodba, avtorska pogodba) ali preko napotnice za študentsko delo. Izračun ne bo pravilen tudi v primeru, ko eden od staršev ni zaposlen in ga želi drugi uveljavljati kot vzdrževanega družinskega člana ali v primeru, ko želite kot vzdrževanega družinskega člana uveljavljati katerega drugega družinskega člana (ne otroka), npr. starše.

V tem primeru vam svetujemo, da uporabite naš drug kalkulator za izračun dohodnine, saj ta omogoča vnos dohodkov, vplačanih akontacij in prispevkov za eno osebo in upoštevanje tako otrok kot drugih vzdrževanih družinskih članov. Vendar pa vam seveda ne pokaže, kako si naj dva starša razdelita olajšavo za otroka – temu je namenjen prvi kalkulator.

Izračun dohodnine 2015

 

izobraževanje

Podjetniki med zakoni in inšpektorati

Ali veste, kakšne pristojnosti imajo inšpektorji in kaj lahko pričakujete ob inšpekcijskem nadzoru? Na seminarju vas seznanimo z zakonodajnimi osnovami in z vami delimo izkušnje iz prakse.

Več informacij

Hkrati gre za informativni izračun dohodnine, ki je namenjen staršem, kjer oba prejemata dohodek iz naslova delovnega razmerja oziroma sta oba zaposlena.

Vas zanima več? Preberite si še naslednje članke:

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja