Go to Top

Napoved za odmero dohodnine za dohodke iz kapitala do 29. februarja 2016

Finančna uprava RS poziva vse zavezance za dohodnino in davčne zavezance rezidente, da predložijo napoved za odmero dohodnine za dohodke iz kapitala najkasneje do 29. februarja 2016.

izobraževanje

Podjetniki med zakoni in inšpektorati

Ali veste, kakšne pristojnosti imajo inšpektorji in kaj lahko pričakujete ob inšpekcijskem nadzoru? Na seminarju vas seznanimo z zakonodajnimi osnovami in z vami delimo izkušnje iz prakse.

Več informacij

Poziv velja za davčne zavezance rezidente, ki so v minulem letu dosegli obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, če so odsvojili finančne instrumente ali če ste v minulem letu odsvojili vrednostne papirje, kapitalske deleže ali investicijske kupone.

Potrebujete davčno svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na [email protected].

Napoved za odmero dohodnine – komu je ni potrebno vložiti?

Zavezanci, ki so prejeli obresti od depozitov pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Republiki Sloveniji in pri bankah drugih držav članic Evropske unije, morajo vložiti napoved za odmero dohodnine najpozneje do 29. februarja 2016 pri finančnem uradu, pri katerem so vpisani v davčni register v času vložitve napovedi.

Zavezancu za dohodnino pa ni potrebno vložiti napovedi za odmero dohodnine, če skupni znesek obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Republiki Sloveniji ter pri bankah in hranilnicah drugih držav članic EU, ki ga je davčni zavezanec rezident dosegel v letu 2015, ne presega zneska 1.000 evrov.

Napovedi za odmero dohodnine prav tako ni dolžan vložiti nerezident, ne glede na to, kolikšen je skupni znesek doseženih obresti oziroma ne glede na to, da skupni znesek doseženih obresti presega 1.000 evrov.

Napoved za odmero dohodnine se vloži preko portala eDavki ali preko predpisanega obrazca, dostopnega tukaj.

Napoved za odmero dohodnine tudi od dobičkov od osvojitve vrednostnih papirjev

Na Fursu k vložitvi napovedi za odmero dohodnine pozivajo tudi davčne zavezance rezidente, ki so v letu 2015 odsvojili vrednostne papirje in druge deleže ter investicijske kupone. Davčni zavezanec rezident lahko vloži napoved za odmero dohodnine do 29. februarja 2016, če napove vse odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, ki jih je opravil v minulem letu.  Obrazec najdete tukaj.

Uveljavljanje zmanjšane pozitivne davčne osnove

V napovedi za odmero dohodnine lahko zavezanec za dohodnino uveljavlja tudi zmanjšane pozitivne davčne osnove od dobička od odsvojitve vrednostnih papirje in drugih deležev ter investicijskih kuponov ali od odsvojitve nepremičnin za izgubo, doseženo z odsvojitvijo vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov ali doseženo izgubo z odsvojitvijo nepremičnine.

Napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov

Furs pa nenazadnje poziva še k vložitvi napovedi za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto 2015. Tovrstno napoved vloži davčni rezident, ki je v minulem letu odsvojil izvedeni finančni instrument, pridobljen na dan 15. julij 2008 ali po njem. Zavezanec za dohodnino v napoved ne vpisuje podatkov o odsvojitvi izvedenega finančnega instrumenta, ki ga je dobil pred 15. julijem 2008.

Davčni zavezanec ima za oddajo napovedi za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za minulo leto čas do 29. februarja 2016.

napoved za odmero dohodnine za dohodke iz kapitala

Nepravočasna davčna napoved se obravnava kot prekršek

Kot pravijo na Fursu bo davčni zavezanec rezident kaznovan za prekršek, če:

  • bo nepravočasno vložil davčno napoved,
  • v nasprotju z zakonom ne bo vložil davčne napovedi,
  • bo v davčni napovedi navedel neresnične, nepravilne ali nepopolne podatke in s tem spravil davčni organ v zmoto.

izobraževanje

Se boste odločili za enostavno knjigovodstvo? Pridružite se nam na seminarju, kjer vas bomo seznanili z enostavnim načinom vodenja poslovnih knjig ter vam predstavili sistem, s katerim boste učinkoviti in uspešno opravljali knjigovodska dela.

Več informacij

Na Fursu za davčne zavezance, ki bodo vložili napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov, pravijo, da morajo zavezanci, ki so v preteklem letu opravil več kot deset obdavčljivih odsvojitev tovrstnega kapitala, napoved za odmero dohodnine vložiti v elektronski obliki preko informacijskega sistema eDavki. Zavezanec, ki pa je opravil manj kot deset obdavčljivih odsvojitev tovrstnega kapitala, pa se lahko odloči ali bo napoved za odmero dohodnine oddal preko sistema eDAVKI ali na obrazcu v papirnati obliki.

Podobno pa velja tudi za zavezance za dohodnino, ki imajo čas vložiti napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev najkasneje do 29. februarja 2016.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja