Go to Top

Kako se letno določa višina prispevkov samostojnega podjetnika?

Polni s.p. (iz naslova opravljanja dejavnosti)

Kako se letno določa višina prispevkov samostojnega podjetnika?Osnova za izračun prispevkov za samostojnega podjetnika za prvo koledarsko leto je v višini minimalne plače. V prihodnjih letih pa glede na uspešnost poslovanja v preteklem poslovnem letu in sicer kateri razred oziroma katero zavarovalno osnovo uporabite ugotovite tako, da znesku iz zap. 9 davčnega obračuna prištejete obračunane prispevke za socialno varnost. Poenostavljeno povedano: doseženemu dobičku iz preteklega leta se prištejejo vsi obračunani prispevki za obvezna socialna zavarovanja; ta znesek se primerja z lestvico, ki ima 8 razredov in za vsak razred se določi bruto zavarovalna osnova v % od mesečne povprečne plače predpreteklega v Republiki Sloveniji (PP), od katere mora podjetnik potem plačati prispevke za tisti mesec. To pomeni, da se mesečni prispevki razen v prvem razredu, kjer se plačujejo od minimalne plače spreminjajo mesečno in le-to mora podjetnik skrbno spremljati. V primeru, da je doseženi dobiček enak nič ali negativen (izguba) pomeni, da je osnova za določitev ustreznega razreda enaka znesku obračunanih prispevkov za socialno varnost. Od meseca januarja 2012 dalje znaša minimalna plača 763,06€ bruto, kar pomeni da znašajo minimalni prispevki za obvezna socialna zavarovanja za samozaposlene 291,49€ mesečno. Najvišji mesečni prispevki znašajo (december 2011) 1.384,78€.

Razred 1   veljavna minimalna plača
Razred 2   60% povprečne plače predpreteklega meseca
Razred 3   90% povprečne plače predpreteklega meseca
Razred 4   120% povprečne plače predpreteklega meseca
Razred 5   150% povprečne plače predpreteklega meseca
Razred 6   180% povprečne plače predpreteklega meseca
Razred 7   210% povprečne plače predpreteklega meseca
Razred 8   240% povprečne plače predpreteklega meseca

Samostojni podjetnik ki ima registriran polni s.p. lahko tudi že prvo leto plačuje višje prispevke (od 2. do 8. razreda) v kolikor to želi.

V kolikor zasebnik ni posloval celotno prvo leto mora za določitev višine prispevkov v drugem  letu poslovanja vsoto (znesek iz zap. 9 davčnega obračuna + obračunani prispevki za socialno varnost) preračunati na letno raven:

Primer: Zasebnik je v letu 2011 posloval le tri mesece imel 2.000 € dobička (znesek vpisan v zap. 9. davčnega obračuna) ter imel v letu 2011 obračunanih 857,37 €.

2.000 € + 857,37 = 2.857,37     2.857,37/3 x 12 =  11.429,48 €

kar pomeni plačevanje prispevkov v naslednjem letu od 60% povprečne plače predpreteklega meseca(2.razred).

Število mesecev poslovanja se določi tako da v primeru, če je podjetnik v mesecu, ko je začel s poslovanjem posloval več kot 15 dni se šteje cel mesec v nasprotnem primeru se prvi mesec poslovanja ne šteje.

Za samostojne podjetnike, ki ugotavljajo dobiček na osnovi normiranih odhodkov se za določitev razreda za plačevanje prispevkov upošteva zadnja odločba o odmeri dohodnine.

POMEMBNO !
Nova razvrstitev v zavarovalno osnovo se določi za mesec po mesecu, ko je bil davčni upravi RS oddan davčni obračun. Ker bo večina davčnih obračunov oddana v mesecu marcu 2012 se nova razvrstitev upošteva pri obračunu prispevkov za mesec april 2012 (rok plačila 15.05.2012).

Vrste prispevkov, ki jih mora zasebnik plačevati:

Prispevki, ki jih podjetnik plačuje  so:

 

Iz BOD

 

na BOD

 

Znesek (min. plača)

 

1.Prispevek ZPIZ

 

15,50%

 

8,85%

 

185,80€

 

2.Prispevek za ZZ

 

6,36%

 

6,56%

 

98,59€

 

3.Prispevek za zaposlovanje

 

0,14%

 

0,06%

 

1,525€

 

4.Prispevek za starš. varstvo

 

0,10%

 

0,10%

 

1,525€

 

5.Prispevek za pošk. pri delu

 

 

 

0,53%

 

 4,04€

 

SKUPAJ:

 

22,10%

 

16,10%

 

291,48€

 

Popoldanski s.p. (pavšalisti)

Pavšalni prispevek za PIZ (za invalidnost telesno okvaro smrt poškodbe pri delu) od januarja 2012  znašajo 31,51 €. Pavšalni prispevek za poškodbe pri delu in poklicno bolezen od januarja 2012 znašajo 4,53 EUR.

Študenti upokojenci in zaposleni za krajši delovni čas (manj kot 40 ur na teden) od 134,14 EUR dalje. Samostojni podjetnik mora ne glede na obliko (polni ali popoldanski s.p.) plačati  prispevke vsak mesec (ne glede na to ali je tisti mesec kaj zaslužil ali ne) do 15. v mesecu za pretekli mesec. Višina prispevkov se spreminja in usklajuje z inflacijo, zato vam svetujemo da to skrbno spremljate. V primeru spremembe statusa samostojnega  podjetnika iz popoldanskega v polni s.p. se mu v tistem koledarskem letu obračunavajo prispevki za obvezna socialna zavarovanja od minimalne plač.

Tabela razredov za plačevanje prispevkov za socialno varnost s.p.:

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih – februar 2012

 

1.546 09

 

*

 

Dosežena osnova  za leto 2011

(v EUR)

 

 

 

Do vključno 8.977 20**

 

Nad 8.977 20 do vključno 18.295 80***

 

Nad 18.295 80 do vključno 27.443 70

 

Nad 27.443 70 do vključno 36.591 60

 

Nad 36.591 60 do vključno 45.739 50

 

Nad 45.739 50 do vključno 54.887 40

 

Nad 54.887 40 do vključno 64.035 30

 

Nad 63 035 30

 

Dosežena osnova  za leto 2010

(v EUR)

 

 

 

Do vključno 8.536 36

 

Nad 8.536 36 do vključno 17.938 56

 

Nad 17.938 56 do vključno 26.907 84

 

Nad 26.907 84 do vključno 35.877 12

 

Nad 35.877 12 do vključno 44.846 40

 

Nad 44.846 40 do vključno 53.815 68

 

Nad 53.815 68 do vključno 62.784 96

 

Nad 62.784 96

 

Bruto zavarovalna osnova v EUR

 

 

 

znesek veljavne minimalne plače

 

60 % PP

 

90 % PP

 

120 % PP

 

150 % PP

 

180 % PP

 

210 % PP

 

240 % PP

 

 

 

763 06

 

927 65

 

1.391 48

 

1.855 31

 

2.319 14

 

2.782 96

 

3.246 79

 

3.710 62

 

Prisp. zavarovanca za PIZ

 

15 50%

 

118 27

 

143 79

 

215 68

 

287 57

 

359 47

 

431 36

 

503 25

 

575 15

 

Prisp. delodajalca za PIZ

 

8 85%

 

67 53

 

82 10

 

123 15

 

164 19

 

205 24

 

246 29

 

287 34

 

328 39

 

Skupaj prispevki za PIZ

 

 

 

185 80

 

225 89

 

338 83

 

451 76

 

564 71

 

677 65

 

790 59

 

903 54

 

Prisp. zavarovanca za ZZ

 

6 36%

 

48 53

 

59 00

 

88 50

 

118 00

 

147 50

 

177 00

 

206 50

 

236 00

 

Prisp. delodajalca za ZZ

 

6 56%

 

50 06

 

60 85

 

91 28

 

121 71

 

152 14

 

182 56

 

212 99

 

243 42

 

Prisp. za poškodbe pri delu

 

0 53%

 

4 04

 

4 92

 

7 37

 

9 83

 

12 29

 

14 75

 

17 21

 

19 67

 

Skupaj prispevki za ZZ

 

 

 

102 63

 

124 77

 

187 15

 

249 54

 

311 93

 

374 31

 

436 70

 

499 09

 

Prisp. zavarovanca za starš. var.

 

0 10%

 

0 76

 

0 93

 

1 39

 

1 86

 

2 32

 

2 78

 

3 25

 

3 71

 

Prisp. delodajalca za starš. var.

 

0 10%

 

0 76

 

0 93

 

1 39

 

1 86

 

2 32

 

2 78

 

3 25

 

3 71

 

Prisp. zavarovanca za zaposl.

 

0 14%

 

1 07

 

1 30

 

1 95

 

2 60

 

3 25

 

3 90

 

4 55

 

5 19

 

Prisp. delodajalca za zaposl.

 

0 06%

 

0 46

 

0 56

 

0 83

 

1 11

 

1 39

 

1 67

 

1 95

 

2 23

 

Skupaj drugi prisp.

 

 

 

3 05

 

3 72

 

5 56

 

7 43

 

9 28

 

11 13

 

13 00

 

14 84

 

PRISPEVKI SKUPAJ

 

 

 

291 48

 

354 38

 

531 54

 

708 73

 

885 92

 

1.063 09

 

1.240 29

 

1.417 47

 

Vir: DURS

*Povprečna bruto plača za december 2011 (PP) v EUR (končni podatki)

**Minimalna plača za leto 2011

***Povprečna bruto plača zaposlenih v RS za leto 2011 v EUR (končni podatki)

Zavezanec plača prispevke do 15. 3. 2012; v enakem roku mora davčnemu organu predložiti obračun prispevkov na predpisanem obrazcu OPSVZ  ki se odda po sistemu eDavki. Plačilne naloge zavezanec izpolni v skladu z navodili ki jih je prejel od pristojnega davčnega urada.

Avtor: Jure Filip DATA d.o.o.

Oznake

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja