Go to Top

Pravilnik o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih (neuradno prečiščeno besedilo št.1)

Civilno pravni postopkiTa pravilnik ureja vlaganje elektronskih vlog in elektronsko vročanje v pravdnem postopku in drugih civilnih sodnih postopkih (v nadaljnjem besedilu: civilni sodni postopki) v katerih se za vlaganje elektronskih vlog in elektronsko vročanje uporabljajo pravila Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo 45/08 – ZArbit  45/08 111/08 – odl. US 57/09 – odl. US in 12/10 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: ZPP).

Ta pravilnik glede vlaganja elektronskih vlog v civilnih sodnih postopkih predpisuje:

  1. organizacijo in delovanje informacijskega sistema
  2. pogoje in način vložitve vlog v elektronski obliki oziroma po elektronski poti
  3. obliko zapisa vloge v elektronski obliki.

Ta pravilnik glede elektronskega vročanja v civilnih sodnih postopkih

  1. predpisuje kaj je varna elektronska pot in
  2. določa podrobnejša pravila za delovanje pravnih in fizičnih oseb ki opravljajo storitve vročanja pisanj po varni elektronski poti tako da določa podrobnejše zahteve za informacijski sistem za varno elektronsko vročanje.

Vir: Ministrstvo za pravosodje

Kategorije Zakonodaja

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja