Go to Top

Posvet o predlogu “Obzorje 2020” s področja naprednih proizvodnih in predelovalnih tehnologij

Pomembno je, da tudi Slovenija prispeva nabor predlogov izboljšav in sicer predvsem s strani industrije, za katero ta program predstavlja ključno priložnost za razvoj in vzpostavljanje mednarodnih partnerstev.

Z namenom aktivnega sodelovanja Slovenije pri oblikovanju novega programa  EU »OBZORJE 2020« bo  Javna agencija za tehnološki razvoj RS – TIA v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje znanost kulturo in šport (MIZKŠ) ter Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) organizirala šest posvetov.

Prvi posvet je bil organiziran 13. marca 2012 in sicer s področja naprednih proizvodnih in predelovalnih tehnologij. V okviru posveta je potekala razprava podjetij in mrež o potrditvi vsebin tem z omenjenega področja. Pomemben zaključek posveta je da Slovenija potrebuje nacionalni poslovni model za uspešno in pravočasno vključevanje projektov podjetij in mrež v evropske konzorcije z namenom pridobivanja oblik podpor, ki omogočajo hitrejša uvajanja novih tehnoloških rešitev na trg skrajšanje razvojnih ciklov in približevanje trgov podjetjem.

Vir: TIA