Go to Top

Kako lahko podjetniku pomaga PSPN analiza?

PSPN analiza (SWOT matrika) je lahko izjemo koristna za podjetnika, ker jo lahko uporabi na vseh ravneh poslovanja. Pri PSPN analizi vzamemo pod drobnogled prednosti, slabosti, priložnosti ter nevarnosti. Namen analize je pomoč pri strateških odločitvah, kam točno usmeriti poslovanje, katere programe opustit ali jih ojačiti ali podobno.

Kako se lotiti analize PSPN in kaj pomenijo rezultati?

Najprej je potrebno razmejiti prednosti/slabosti in priložnosti/nevarnosti. Prva dva aspekta se nanašata na notranje dejavnike, druga dva na zunanje dejavnike. Glavna razlika pri tem je, da imamo pri notranjih dejavnikih vpliv, da se prilagodimo, razvijemo, ali kako drugače ukrepamo. Priložnosti/nevarnosti se nanašajo na zunanje dejavnike na katere nimamo vpliva in ne moremo direktno sami narediti nič, kot le to da se prilagodimo.

1. Prednosti

Prednosti se nanašajo na notranje dejavnike, ki vplivajo pozitivno za dosego določenega cilja. Del poslovanja, kjer se počutimo močne, smo boljši od konkurence in predstavljajo pomembno strateško prednost. Jedrna kompetenca je v poslu ena izmed pomembnih prednosti. Prednosti se nanašajo predvsem na funkcije v podjetju, kot so marketing, finance, raziskave in razvoj, nabavo, prodajo itn. Primeri prednosti so na primer določene veščine, tehnična znanja, tehnologija, distribucijski kanali, blagovna znamka, kakovost itn.

Kako lahko podjetniku pomagja PSPN analiza?2. Slabosti

Slabosti na drugi strani predstavljajo šibkosti, področja kjer bi se morali izboljšati ter področja, kjer smo resnično ranljivi. Če delamo na primer SWOT analizo konkurenčnega podjetja, so njihove slabosti lahko točka, kjer jih bomo skušali premagati. Primeri slabosti so pomanjkanje določenih veščin, pomanjkanje ugleda, blagovne znamke, slaba kakovost produktov, prenizka marža itn.

3. Priložnosti

Priložnosti pozitivno vplivajo na naše delovanje ali bodo v zunanjem okolju nastopili v bližnji prihodnosti. Če izkoristimo prave priložnosti, lahko naredimo bistveno več v krajšem času. Primeri priložnosti so na primer tranzicija, sprememba kupne moči kupcev, liberalizacija trgov, posodobljena infrastruktura, sprememba v davkih, geografske spremembe itn.

4. Nevarnosti

Nevarnosti predstavljajo potencialne negativne vplive, na katerega nimamo vpliva in nam preostane samo to, da se jim prilagodimo. Zelo pomembno je, da identificiramo nevarnosti ter izdelamo načrt, kako bomo reagirali, če se določena nevarnost uresniči. V skrajni sili bomo lahko prisiljeni tudi zamenjati posel. Primer takšne nevarnosti je lahko na primer sprememba zakonodaje, povišanje davkov, vstop novega konkurenta, neplačniki, itn.

Končna strategija je seveda, da gradimo na prednostih, odpravimo pomanjkljivosti, izkoristimo priložnosti ter se izognemo nevarnostim. PSPN matrika je sestavni del poslovnega načrta. Če vam je priprava načrta tuja, pokličite naše podjetniške svetovalce na 01 600 1530 ali pišite na data@data.si vam bodo pri tem z veseljem pomagali.

Vabljeni tudi na naš seminar Kako pripraviti finančni načrt, kjer vam bodo naši svetovalci predstavili vire financiranja za zagon in večanje obsega svojega poslovanja.

Pripravila: Anja Grahek

Prijava na izobraževanje


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja