Go to Top

Davčne blagajne obvezne od 1.oktobra?

Ministrstvo za finance je objavilo predlog zakona o davčnih blagajnah, a pod naslovom Predlog zakona o potrjevanju računov. Predlog zakona bo v javni obravnavi do 20. marca in predvideva uvedbo tako imenovanega on-line sistema davčnih blagajn, kakor je v akcijskem načrtu predvidela delovna skupina.

Davčne blagajne obvezne od 1.  oktobra?Od kdaj bodo obvezne davčne blagajne?

Po predlogu ministrstva bo zakon začel veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu, potrjevanje računov pa bo obvezno za račune, izdane od vključno 1. oktobra 2015 dalje.

Katere so izjeme?

Zavezanec za izvajanje postopka potrjevanja računov je oseba, ki mora izdati račun za dobavo blaga ali storitev za plačilo z gotovino. Pri tem za zavezanca ne šteje dobavitelj blaga na krovu zrakoplova med letom in prodaja storitev prek avtomatov.

Izvzeti bodo tudi ponudniki blaga in storitev, ki skladno z definicijo zavezanca ne izpolnjujejo vseh predpisanih pogojev; niso dolžni izdati računa po ZDDV-1; niso dolžni voditi poslovnih knjig in evidenc; opravljajo delo na podlagi odvisnega pogodbenega razmerja; državni organi in organizacije, organi lokalnih skupnosti ter druge osebe javnega prava v zvezi z dejavnostmi ali transakcijami, ki jih opravljajo kot organ oblasti.

Komu ne bo treba imeti davčne blagajne?

Kako bodo kaznovani kršitelji?

Zavezanec bo moral ob vsaki dobavi blaga in storitev za plačilo z gotovino izdati račun prek elektronske naprave, ki izpolnjuje predpisane pogoje in omogoča izvedbo postopka potrjevanja računa in ga izročiti kupcu blaga oziroma naročniku storitve. Račun bo dolžan izdati najkasneje ob prejemu gotovine. Kupec blaga oziroma prejemnik storitve pa bo dolžan zadržati račun neposredno po odhodu iz poslovnega prostora in ga na zahtevo predložiti pooblaščeni osebi davčnega organa.

Kdo bo preverjal izdane račune?

Kupec bo lahko za vse račune, izdane prek elektronskih naprav, za izdajo računov preveril, ali so bili ti ustrezno prijavljeni davčnemu organu po SMS-sporočilu ali na spletni strani Fursa. Tako bo sistem omogočal dvojno kontrolo izdanih računov, na strani nadzornega organa in kupca.

Za nadzor nad izvajanjem določb tega zakona bo pristojen Furs. Če bo Furs v postopku nadzora ugotovil, da zavezanec krši določbe o izvajanju postopka potrjevanja računov, mu bo lahko z odločbo prepovedal opravljanje dejavnosti do odprave razlogov za prepoved.

Pripravila: Anja Grahek

Podjetniška izobraževanja


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja