Go to Top

Archives

Tag Archives: SWOT matrika

Kako lahko podjetniku pomaga PSPN analiza?

PSPN analiza (SWOT matrika) je lahko izjemo koristna za podjetnika, ker jo lahko uporabi na vseh ravneh poslovanja. Pri PSPN analizi vzamemo pod drobnogled prednosti, slabosti, priložnosti ter nevarnosti. Namen analize je pomoč pri strateških odločitvah, kam točno usmeriti poslovanje, katere programe opustit ali jih ojačiti ali podobno. Kako se lotiti analize PSPN in kaj pomenijo rezultati? Najprej je potrebno razmejiti prednosti/slabosti in priložnosti/nevarnosti. Prva dva aspekta se nanašata na notranje dejavnike, Nadaljuj z branjem