Go to Top

Kaj je to socialno podjetje?

Socialno podjetje je nepridobitna pravna oseba, ki trajno opravlja dejavnosti socialnega podjetništva ali drugih dejavnosti pod posebnimi pogoji zaposlovanja s proizvodnjo in prodajo proizvodov ali opravljanjem storitev na trgu, pri čemer ustvarjanje dobička ni izključni niti glavni cilj opravljanja dejavnosti.

Kaj je socialno podjetje?Tako opredelitev socialnega podjetja, najdemo v Zakonu o socialnem podjetništvu, ki je stopil v veljavo leta 2011.

Za socialno podjetje je značilna neprofitnost poslovanja. To pomeni, da se dobiček in presežke prihodkov nad odhodki, vrača v socialno podjetje. Če je dobiček po zakonu dovoljeno deliti, se ga med  udeležence socialnega podjetja, deli največ 20% vsega ustvarjenega dobička.

 Več o socialnem podjetništvu, si lahko preberete v seriji člankov na temo socialnega podjetništva, ki sledijo v naslednjih dneh.

Pripravila Bogdana Rejc, univ.dipl.soc, podjetniška svetovalka, Data d.o.o.


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja