Go to Top

Kaj je nameravana firma?

“Nameravana firma” je rezervacija imena podjetja za leto dni. Tako imate manj možnosti, da bo registrsko sodišče v postopku registracije zavrnilo ime podjetja kot neustrezno. 

Pravila za izbiro imena

Pri izbiri imena podjetja oziroma firme morajo podjetniki oziroma ustanovitelji podjetja upoštevati 20. in 21. člen Zakona o gospodarskih družbah, ki določata pravila pri izbiri imena firme. Pravila so:

  1. Ime firme mora biti v slovenskem jeziku lahko tudi fantazijsko
  2. Lahko je v t.i. »mrtvem jeziku« kot je npr. latinščina
  3. Ime firme ne sme vsebovati črk ki niso vsebovane v slovenski abecedi
  4. Ime firme se mora jasno razlikovati od imen firm ki so že vpisana v registru podjetij AJPES

Sistem pozna tudi nekatere izjeme, kot so npr. poimenovanje podjetja z imenom, ki je del osebnega imena enega od družbenikov ali poimenovanje podjetja na podlagi registrirane blagovne znamke.

Predhodno preverite ime podjetja

Kaj je nameravana firma?Podjetnik lahko prek registra AJPES vpiše v iskalniku podjetij svojo idejo za ime firme. V kolikor mu iskalnik ob vpisu imena firme vrne večje število zadetkov (že vpisanih podjetij z istim ali podobnim imenom) je priporočljivo, da podjetnik izbere drugačno ime.

V kolikor poizvedba v iskalniku ne vrne rezultata, je to dober znak, da je nameravano ime podjetja mogoče uporabiti za poimenovanje novoustanovljenega podjetja. Ob registraciji lahko podjetnik registrira »nameravano firmo«, vendar samo tisti, ki nameravajo ustanoviti družbo z omejeno odgovornostjo. Samostojni podjetniki te storitve ne morejo koristiti.

Nameravana firma: kako rezervirati ime?

Za postopek registracije nameravane firme mora podjetnik referentu VEM točke sporočiti naslednje podatke:

  • Ime firme
  • Ime družbenika, ki ustanavlja podjetje in njegov EMŠO
  • Naslov kamor želi družbenik prejeti sklep registrskega sodišča o rezervaciji imena firme

V nekaj dneh bo na naslov, ki ga je navedel ob oddaji nameravane firme dobil sklep registrskega sodišče. Negativni sklep registrskega sodišča pomeni, da že obstajajo razlogi, ki ne dopuščajo registracije takšnega imena podjetja. V primeru pozitivnega odgovora pa se nameravana firma vpiše v register AJPES in je rezervirana za leto dni. V obdobju leta dni lahko podjetnik kadarkoli izvede dejansko registracijo podjetja.

Postopka vpisa nameravane firme se podjetniški svetovalci na VEM točki DATA poslužujemo vedno kadar se pripravljamo na registracijo podjetja ki ga ustanavlja tuj državljan.

Za več informacij vas vabimo da se udeležite izobraževanja Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja, kjer podjetnikom natančno razložimo pravila, ki jih je potrebno upoštevati pri izbiri imena firm ter ostale informacije pomembne pred, med in po registraciji podjetja.

Pripravila: Bogdana Rejc


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja