Go to Top

Odprtje s.p. ali društva? To je zdaj vprašanje!

Potencialni podjetniki, katerih cilj ni ustvarjanje dobička, temveč (bolj ali manj) legaliziranje dopolnilne oziroma dodatne dejavnosti, ki jo opravljajo v prostem času, nas večkrat sprašujete o razlikah ter prednostih oziroma slabostih posamezne oblike delovanja, opravljanja dejavnosti na trgu. Kot bomo razvidno v nadaljevanju, odločitev ali odprtje s.p. ali društva, ni tako enoznačna.

Odprtje s.p. ali društva?Seveda je na tem mestu ključno vprašanje, ki bo podlaga za nadaljnje odločanje dejavnost – ali gre za dejavnost s katero se ustvarja konkurenca na trgu (tipično pridobitna dejavnost, npr. trgovina, gostinstvo) – ali gre za dejavnost s pomočjo katere bi zbirali prispevke (članarine, donacije ipd.) posameznikov in bi bili ti porabljeni za aktivnosti, ki so namenjene uresničevanju skupnih interesov članov in obvezno: ni namen dejavnosti ustvarjanje in razporejanje dobička med ustanovitelje.

Drug zelo pomemben dejavnik je ali gre za eno fizično osebo ali dejansko za več oseb, saj lahko društvo ustanovijo najmanj tri poslovno sposobne fizične oziroma pravne osebe, medtem ko S.P. registrira ena fizična oseba na svoje lastno ime.

Tretja zadeva (ne zadnja) pa je obdavčitev. Društva od svoje (nepridobitne) dejavnosti ne plačujejo dajatev v smislu davka od dohodkov pravnih oseb (v letu 2014 znaša 17%), saj so ti prihodki izvzeti iz obdavčitve. Če društvo opravlja pridobitno dejavnost od te mora seveda plačevati omenjeni davek tako kot npr. D.O.O..

Dohodek (dobiček) S.P. je obdavčen glede na davčno osnovo, ki jo ugotavlja bodisi na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov (vodenje knjig, po dohodninski lestvici) bodisi na podlagi normiranih odhodkov (pavšalna obdavčitev 20%). Pravila obdavčevanja z DDV veljajo za vse zavezance, ki opravljajo dejavnost enako, ne glede v kakšni obliki nastopajo na trgu.

Za zaključek: nikakor ni enozvočnega pravila oz. nasveta kaj je bolje oz. ugodneje, saj so želje in omejitve posameznikov, ki se odločajo med obema oblikama, bistvenega pomena, ki vplivajo na nadaljnje povezave z vodenjem poslovnih knjig ter same obdavčitve, zato vsekakor predlagamo tehten premislek in posvet s strokovnjakom pred dokončno odločitvijo.

Imate iz navedenega področja dodatna vprašanja? Pokličite nas na 01 600 1530 ali pa nam pošljite elektronsko sporočilo na data@data.si.

Pripravila: Sabina Dimnik in Gašper Meden


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja