Go to Top

Izobraževanje zaposlenih – kako je urejeno?

Izobraževanje zaposlenih

Izobraževanje zaposlenih je priporočljivo tekom celotnega trajanja delovnega razmerja. Razmere v družbi, pravila, zakonodaja in tehnologije se nenehno in hitro spreminjajo, zato morajo tudi zaposleni pogosto prilagajati in dopolnjevati svoja znanja in sposobnosti, da lahko učinkovito opravljajo svoje delo.

Izračunajte si plačo!

Potrebujete zanesljivo računovodstvo?

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Izobraževanje zaposlenih kot dolžnost in pravica delavcev

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa, da imajo delavci pravico in dolžnost do stalnega izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja v skladu s potrebami delovnega procesa. Namen takega izobraževanja in izpopolnjevanja je ohranitev oziroma širitev sposobnosti za opravljanje dela, ohranitev zaposlitve oziroma povečanje zaposljivosti.

pravno svetovanje

Izobraževanje zaposlenih kot obveznost delodajalca

Po drugi strani pa Zakon glede izobraževanja zaposlenih določa tudi obveznosti delodajalcev. V skladu z zakonom je tako delodajalec dolžan zagotoviti izobraževanje zaposlenih oziroma izpopolnjevanje, če tako zahtevajo potrebe delovnega procesa ali če se je z izobraževanjem, izpopolnjevanjem ali usposabljanjem možno izogniti odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti ali poslovnega razloga.

Seveda pa pravica zaposlenih do izobraževanja ni absolutna pravica delavcev. Kako daleč sežeta dolžnost delodajalca zagotavljati izobraževanje in delavčeva dolžnost, da se izobražuje, je potrebno presojati individualno.

Preberite še: Kilometrina v javnem sektorju

Izobraževanje zaposlenih na podlagi sklenjene pogodbe

Številni delodajalci se odločajo za dodatno izobraževanje zaposlenih, saj tako narekujejo potrebe po učinkovitejšem delovnem procesu.

Trajanje in potek izobraževanja zaposlenih se opredelita s posebno pogodbo o izobraževanju, ki jo delodajalec sklene z zaposlenimi delavci. S pogodbo stranki opredelita tudi medsebojne pravice in obveznosti med in po izobraževanju.

Splošno določbe, ki se nanašajo na izobraževanje zaposlenih, sicer vsebujejo tudi nekatere kolektivne pogodbe. Podrobneje pa je potrebno okoliščine izobraževanja opredeliti v individualni pogodbi o izobraževanju.

računovodsko svetovanje

Stroški za izobraževanje zaposlenih

Če delodajalec napoti delavca na izobraževanje, nosi sam tudi stroške tega izobraževanja. Praviloma gre za stroške šolnine/kotizacije, prevoza, prehrane in bivanja.

Podjetniki, za vas spremljamo aktualno dogajanje na področjih pravne zakonodaje, davkov in sprememb v računovodstvu. Želite ostati na tekočem?

E-novice s področja podjetništva so le klik stran

Sledite nam tudi na Facebook in Instagram profilu.

Odsotnost z dela zaradi izobraževanja

Tako delavec, ki se izobražuje po napotitvi delodajalca, kot tudi delavec, ki se izobražuje v lastnem interesu, imata pravico do odsotnosti z dela zaradi priprave oziroma opravljanja izpitov.

Če je s kolektivno pogodbo ali individualno pogodbo določeno drugače, ima delavec pravico do odsotnosti z dela ob dnevih, ko prvič opravlja izpite. Če se delavec izobražuje v interesu delodajalca, ima pravico do plačane odsotnosti.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja