Go to Top

Inšpektorji za delo tokrat nad gradbince

Inšpektorji za delo so izvedli prvi del poostrenega nadzora nad izvajanjem predpisov o varnosti in zdravju pri delu ter zakonodaje s področja delovnih razmerij na začasnih in premičnih gradbiščih.

Največ nepravilnosti glede dela na višini

Inšpektorji za delo tokrat nad gradbince

S področja delovnih razmerij so po številu ugotovljenih kršitev izstopale kršitve glede evidenc na področju dela, delovnega časa in plačila za delo.

Inšpektorji s področja varnosti in zdravja pri delu pa so največ nepravilnosti ugotovili glede dela na višini, zagotavljanja uporabe ter neuporabe osebne varovalne opreme in nezagotavljanja zdravstvenih pregledov delavcem.

Izstopajo predvsem kršitve glede delovnega časa in plačila za delo

Inšpektorji s področja delovnih razmerij so v okviru akcije ugotovili 117 kršitev določb Zakona o delovnih razmerjih, pri čemer izstopajo predvsem kršitve glede delovnega časa in glede plačila za delo. Ugotovili so tudi več kršitev glede izročitve fotokopije prijave v obvezna zavarovanja delavcu, glede pismenosti pogodbe o zaposlitvi, kršitve glede odmorov in počitkov ter glede varovanja dostojanstva zaposlenih.

Ugotovili so tudi kršitve glede letnega dopusta in kršitve glede sklepanja pogodb o zaposlitvi za določen čas, kršitve glede obveznih sestavin pogodbe o zaposlitvi, v enem primeru so ugotovili kršitev glede izplačila odpravnine na podlagi pogodbe o zaposlitvi za določen čas.

Preberite tudi Delavec ne sme delati več kot 56 ur na teden.

Kaj bodo inšpektorji preverjali na gradbiščih?

Dejavnost gradbeništva že več let močno izstopa po številu ugotovljenih kršitev zakonodaje, ki je v pristojnosti Inšpektorata RS za delo, s propadom velikih gradbenih podjetij se je po opažanjih Inšpektorata RS za delo varnost na slovenskih gradbiščih nekoliko poslabšala, saj manjši delodajalci temu področju namenjajo manj pozornosti, v gradbeništvu prihaja tudi do največ nezgod pri delu s smrtnim izidom. Zato Inšpektorat RS za delo tudi v letu 2015 v gradbeništvu izvaja poostren nadzor nad izvajanjem zakonodaje tako s področja varnosti in zdravja pri delu kot s področja delovnih razmerij.

Inšpektorji za varnost in zdravje pri delu tako na gradbiščih preverjajo izvajanje ukrepov, ki jih določa področna uredba, ter uporabo in zagotavljanje osebne varovalne opreme, v zimskem času so oziroma bodo inšpektorji na gradbiščih posebno pozornost namenili prostorom za počitek, sušenje oblačil in ogrevanje delavcev. Nadzirajo tudi izpolnjevanje obveznosti naročnikov, koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu ter izvajalcev.

Inšpektorji za nadzor delovnih razmerij letos preverjajo, ali delodajalci delavce zakonito zaposlujejo, preverjajo izvajanje določb glede plačila za delo ter glede delovnega časa, odmorov in počitkov. Nadzor je usmerjen tudi na vodenje evidenc na področju dela in socialne varnosti. Ker bomo v letu 2015 izvedli štiri krajše usmerjene akcije, bodo inšpektorji v okviru vsake akcije intenzivneje preverjali posamične institute.

Ste vedeli, da je rok za preverjanje usposobljenosti iz  varnosti in zdravja pri delu na 2 leti, v kolikor je z oceno tveganja ugotovljena večja stopnja za nastanek poškodb pri delu, zdravstvenih okvar ali poklicnih bolezni? Vabljeni na usposabljanje Varstvo in zdravje pri delu.

Prijava na usposabljanje

Vabljeni tudi na seminar Poznate vse oblike dela in njihovo obdavčitev, kjer vam bodo naši podjetniški svetovalci pomagali ugotoviti, katera oblike zaposlitve je iz stroškovnega vidika najbolj optimalna za vaše podjetje.

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja