Go to Top

Gostišče – prava turistična priložnost

Slovenski turistični kraji beležijo tudi to leto dobro turistično sezono. Mnogi kraji bodo najverjetneje beležili že šesto zaporedno rekordno leto v turizmu. Pri takšni rasti se kar vrstijo različne oblike nudenja prenočišč gostom, skupaj seveda s povezano ponudbo. Najlažje je temu trendu slediti, tako da odprete svoje »gostišče« – torej objekt, kjer gostinec nudi tako gostinski obrat kot tudi nastavitvenega. Tak obrat je lahko po naravi bodisi majhen, bodisi velik… mora pa izpolnjevati določene pogoje za delovanje.

Za samo svetovanje in registracijo podjetja oz. dejavnosti za odprtje svojega gostišča pa se lahko obrnete na nas.

Informativni izračun plače

ZA ODPRTJE TAKŠNEGA OBRATA, KOT JE  GOSTIŠČE, POTREBUJETE PRIMEREN PROSTOR….

Gostišče je objekt, kjer se izvaja gostinska dejavnost. Potemtakem je pred izvajanjem te dejavnosti potrebno pridobiti uporabno dovoljenje. Dovoljenje izdajajo Upravna enota ali Ministrstvo za infrastrukturo in prostor.

KAJ MORA VKLJUČEVATI MINIMALNI OBSEG STORITEV?

Gostišče mora  vključevati eno ali več sob z eno ali več posteljami in prostore za pripravo in strežbo jedi in pijač. V okviru svoje storitve mora  vključevati najmanj nastanitev z zajtrkom, ožji izbor toplih in hladnih jedi (lahko tudi v obliki polpenziona in penziona) ter napitke in pijače vseh vrst.

Vas zanima kako odpreti sp ali kako ustanoviti d.o.o.?

Potrebno je zagotoviti tudi kontaktno osebo, ki bo dosegljiva 24 ur na dan, nuditi mora varovanje ključev in vrednostnih predmetov. Na razpolago mora biti telefon za zunanje klice, posredovanje sporočil za goste, prenašanje in čuvanje prtljage na željo gosta.

Soba za prenočitveno storitev mora imeti čisto posteljno perilo, menjavo perila najmanj tedensko in menjavo brisače vsak drugi dan oz. po potrebi.

Potrebujete zanesljivo računovodstvo

Marina Arh, DataMarina Arh, Data

V jedilnici se mora nuditi kontinentalen zajtrk, čisto namizno perilo, dnevna menjava perila (oz. po potrebi). Strežba mora potekati v čisti in nepoškodovani posodi, steklu s priborom. Na vidnem mestu mora biti označen tudi začetek in konec strežbe jedi.

Gostišče mora imeti tudi primerno urejene zunanje površine in biti primerno označen. Tako mora imeti vidno označeno podjetje in sedež ter vrsto in ime obrata ter kategorijo. Napisi morajo biti v slovenskem jeziku in poleg tega se lahko uporabljajo tudi ustrezni mednarodni znaki ali napisi v drugih jezikih.

Pravni nasvet

ZA GOSTIŠČE JE ZAHTEVANA KATEGORIZACIJA NASTAVITVENIH OBRATOV…

Kategorizacija je obvezna tudi za gostišča in tako mora biti objekt označen z zvezdicami ali jabolki. Za postopek kategorizacije je na voljo spletna aplikacija e-kategorizacije. Vloga za registracijo in vpis je sestavljena iz evidenčnega lista, kategorizacijskega lista in poročila. Uspešno zaključeno kategorizacijo je treba natisniti in jo podpisano (po potrebi žigosano) shraniti v nastanitvenem obratu.

Postopek kategorizacije je do treh zvezdic izveden na podlagi samo-ocenitve, za višje kategorizacij pa se predvideva ocenitev s strani ocenjevalca. Ocenjevalci so turistični strokovnjaki z večletnimi izkušnjami v turizmu in so ustrezno usposobljeni za ocenjevanje nastanitvenih obratov. Ocenjevalca izbere obrat po lastni presoji iz registra ocenjevalcev.

Gostišče se mora  vpisati v Register nastavitvenih obratov (RNO) in podatke o gostih in prenočitvah poročati preko aplikacije eTurizem na spletni strani AJPES-a. Voditi mora tudi knjigo gostov –bodisi v tiskani ali elektronski obliki.

GOSTIŠČE MORA TUDI POSKRBETI ZA…

Kot drugi gostinski obrati mora tudi gostišče imeti ustrezno objavljen cenik gostinskih storitev – tako v obliki cenika ali jedilnega lista. Gostiče mora tudi objaviti redni obratovalni čas in kot nastavitven obrat mora ta biti med 0. in 24. uro. Ta čas mora biti prijavljen ustreznemu, za gostinstvo pristojnemu organu občine vsaj 15 dni pred začetkom poslovanja, začetkom novega koledarskega leta ali spremembo obratovalnega časa. Razpored obratovalnega časa mora gostišče imeti objavljeno na vidnem mestu ob vhodu, kot tudi morebitno obvestilo o začasnem zaprtju obrata.

Podjetnik mora zagotavljati varstvo in zdravje pri delu za zaposlene in zagotavljati varnost živil. Tako morajo živila biti pravilno označena, zagotovljena mora biti sledljivost, mora biti pridelano, predelano, dano v promet v skladu z načeli higiene živil in predstavljeno na način, ki ne zavaja potrošnikov. Kot nosilec živilske dejavnosti mora biti v gostišču vzpostavljen notranji nadzor skladno s predpisi vzpostavljen na osnovah HACCP sistema in registrirati obrat  pri Zdravstvenem inšpektoratu Republike Slovenije ZIRS.

Gostišče mora kot kater koli drug gostinski obrat slediti Zakon o omejevanju porabe alkohola (ZOPA) z omejevanjem prodaje in nudenja alkoholnih pijač, kot tudi Zakonu o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI) z omejevanjem uporabe tobačnih izdelkov. Za prodajo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov mora gostišče za vsak posamičen prostor, kjer se vrši prodaja pridobiti dovoljenje za prodajo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov. Vlogo za to dovoljenje se odda elektronsko.

Vas zanima odprtje gostišča? Na naši VEM točki lahko registrirate podjetje in dejavnost. Tam vam bodo naši VEM referenti svetovali in vas vodili skozi celoten postopek. Rezervirajte si brezplačen termin!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja